"Felelősség Ausztriáért - A jövő Európa szívében" címmel született meg a Thomas Klestil államfő által kidolgozott preambulum. A dokumentummal a pártvezetők arról akarják biztosítani az aggódó európai államokat, hogy Ausztria továbbra is elkötelezett az európai értékek, az emberi jogok betartása mellett. Ezt a preambulum minden egyes bekezdésében újra és újra igyekeznek tudatosítani.

Az alábbiakban a "Felelősség Ausztriáért - A jövő Európa szívében" című preambulum lényeges pontjai olvashatóak.

A szövetségi kormány ismét megerősíti határozott ragaszkodását az európai emberek szellemi és morális értékeihez, a szabadsághoz, a törvényességhez és mindazokhoz az irányelvekhez, amelyek a demokrácia alapját jelentik.

A kormány az emberekkel szembeni tiszteletet, toleranciát és megértést akarja a továbbiakban is támogatni, függetlenül az adott személyek származásától, vallásától és világnézetétől. Elítéljük és harcolunk a diszkrimináció minden formája, az intolerancia és a demagóg nézetek ellen.
Olyan Ausztriát akarunk, ahol az idegengyűlöletnek, az antiszemitizmusnak és a rasszizmusnak nincs helye. Ki fogunk állni bármely nemzetiségű ember jogaiért, függetlenül attól, hogy milyen okból tartózkodik Ausztria területén. Különös tekintettel igaz lesz ez az etnikai és vallási kisebbségre nézve.

A kormánynak gondja lesz arra, hogy védje és elősegítse az emberi jogokat és azok feltétlen végrehajtását mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. Elkötelezettséget vállalunk a demokrácia és az emberi jogok mellett, és ezt az Európai Unió minden tagországának állampolgárai számára biztosítjuk.

Az Európai Unió szabályainak és határozatainak maradéktalanul eleget kívánunk tenni. Ausztria jövője nagymértékben függ attól, hogy mennyire jól sikerül megvalósítani a bővítés során az Unión belüli integrációt.

A kormánynak az a célja, hogy megerősítse Ausztria pozícióját, hogy teljesítményközpontú és versenyképes gazdasága legyen az országnak. Ez az alapja annak, hogy a jelenlegi munkahelyek megerősödjenek, és emellett újak is létrejöjjenek.

Ausztria elismeri múltbéli felelősségeit, és azon lesz, hogy végleg hátat fordítson az ország a nacionalizmusnak, az idegengyűlöletnek, a rasszizmusnak. Az Európai Unió törekvése egy széles, demokratikus Európa kialakítása érdekében a garancia arra, hogy a sötét dolgok meg ne ismétlődjenek Ausztria történelmében. Azon leszünk, hogy Ausztria megbízható, stabil partnere legyen a világ minden országának.

Š Copyright Reuters Limited. Š Hungarian translation Origo. Minden jog fenntartva.
A jelen képernyő Reuters-tartalmának a Reuters írásbeli engedélye nélkül történő közzététele vagy terjesztése kifejezetten tilos.