Az első a szankciók feloldásával kapcsolatos osztrák teendőkre vonatkozik. A továbbiak mindenekelőtt az Európai Unió jövőbeni fejlődésével összefüggésben tesznek fel kérdéseket.

A második pontban az osztrákoktól ahhoz várnak támogatást, hogy az EU egyenjogú államok átfogó közösségeként valamennyi tagország számára ugyanazokat a jogokat és kötelezettségeket biztosítsa, és lehetetlenné tegye, hogy kisebb országok a többi tagállam felett dominanciát gyakoroljanak.

A harmadik pont garanciát sürget arra, hogy biztosítsák valamennyi ország alapvető jogát kormányának szabad, demokratikus megválasztására.

A negyedik világos megosztást sürget azon feladatok között, amelyeket európai szinten, illetve a tagállamok szintjén kell megoldani, s ennek szellemében a régiók felértékelődnek.

Az ötödik kötelezné az EU valamennyi intézményét a jogállam alapvető elveinek és az állampolgárok jogainak tiszteletben tartására.

A hatodik pont az EU-szerződésben rögzített követelést tartalmaz egy jogállami eljárás beindítására abban az esetben, ha bírói kontroll által bizonyítottan megsértik az unió alapvető értékeit.

(MTI)