Kostunica meg akarja szüntetni Szerbia elszigeteltségét

Szerbiának vissza kell kerülnie Európába a Milosevics-korszak után - ezt Vojiszlav Kostunica, a jugoszláv ellenzék vezetője mondta, aki a győzelme esetén követendő külpolitika főbb vonalait rajzolta meg egy spanyol lapban megjelent cikkben. Kostunica szerint elsősorban az Egyesült Államokkal kialakult viszonyon kell változtatnia Szerbiának ahhoz, hogy a Balkán ne legyen az állandó feszültség egyik központja.

Kostunica elmondta, hogy győzelme esetén meg akarja változtatni az elnöki hatalom túlzott súlyát biztosító jelenlegi rendszert, és demokratikus államot szeretne kialakítani, melyben világosan elhatárolódik a törvényhozó és a végrehajtó hatalom, és amelyben független igazságszolgáltatás működik. A külpolitika kialakítása és kivitelezése is az elnök, a kormány és a parlament közös feladata lenne. Célja az, hogy megszüntesse azt az elszigeteltséget, amelybe Milosevics hibás politikája és a nemzetközi közösség nem kevésbé hibás politikája taszította az országot - nyilatkozta Kostunica. Jugoszlávia teljes jogú tagként kívánna részt venni az ENSZ, az EBESZ és az IMF munkájában, és célja, hogy visszatérjen az európai intézményi rendszerbe, normalizálja viszonyát szomszédaival.

Csatlakozni szeretne a Délkelet-Európai Stabilitási Paktumhoz, felújítaná az együttműködést a Duna menti népekkel és a fekete-tengeri országokkal, valamint elsősorban Németországgal és Franciaországgal. Kostunica szerint Jugoszlávia és Szerbia külkapcsolatai területén a legrosszabb és legbonyolultabb az USA-val való kapcsolat, amelyért Belgrád és Washington a közvetlen felelős. Kostunica közölte: "Ha nem sikerül meggyőznünk Washingtont, hogy változtasson azon a politikáján, amellyel elősegíti a jelenlegi rezsim felelőtlen és korrupt működését, nem kétséges, hogy Jugoszlávia széthullik. és a Balkán térsége hosszú időre a feszültség fészke lesz." Ami az Oroszországgal való kapcsolatot illeti, Moszkvát köszönet illeti a volt Jugoszláviával és Koszovóval kapcsolatos erőfeszítései miatt. "Az orosz-jugoszláv kapcsolatoknak továbbra is barátinak kell lenniük" - ugyanakkor Belgrádnak saját kezébe kell vennie külpolitikája irányítását.

(MTI)