Horvátországban is verik az asszonyokat, és ráadásul magas az "asszony verve jó" társadalmi elfogadottsága még a nők körében is. Egy közvélemény-kutatás adatai szerint a közel egymilliós horvát főváros lakosainak negyede állítja: vannak olyan helyzetek, amikor jogos az asszonyverés. A legmeglepőbb azonban az, hogy a nők 17 százaléka is helyesli a gyakorlatot.

Egy zágrábi kutatócsoport vizsgálatot végzett "Erőszak a nőkkel szemben 2000" címmel a horvát asszonyverés problémaköréről. Rendőrségi, bírósági ügyeket, sajtójelentéseket elemezve kimutatták, hogy a nőkkel szembeni erőszakos cselekmények 37 százalékát a családban követik el. Jasna Belamarics, a kutatási program egyik résztvevője szerint "a horvát nők számára saját otthonuk veszélyesebb az erőszak lehetőségét figyelembe véve, mint a kivilágítatlan utcák és közterek".

A szexuális indíttatású erőszaknak 30 százalékos a részaránya a nőkkel szembeni erőszakos bűncselekmények horvát listáján, a családon kívülinek pedig 20 százalékos. A bűnesetek 5,2 százaléka a prostitúció, illetve a nőkereskedelem problémaköréhez tartozik. Az erőszakcselekmények áldozatává vált horvát nők korösszetétele nagyban különbözik például az amerikaitól. Mert míg Horvátországban valamennyi korosztály csaknem egyformán veszélyeztetett, addig az Egyesült Államokban mindenekelőtt a 19. életévüket még be nem töltött hajadonok és asszonyok vannak veszélyben.

Horvátországban a 25. és a 44. életév közötti korosztályhoz tartozó férfiak ütik a leggyakrabban a nőket. A vizsgálat szerint nem perdöntő, hogy az elkövető éppen józan vagy részeg, alacsony vagy éppen magas iskolázottságú. Neva Tolle, a vizsgálat egy másik résztvevője szerint egyaránt ütik a nőket mind a négy csoporthoz tartozó férfiak.

A horvát asszonyverés sajátosságaihoz tartozik, hogy a nőkkel szembeni erőszakos cselekmények 32,2 százalékát a férjek, 8,5 százalékát a barátok, illetve a volt barátok, 12 százalékát pedig a rokonság férfi tagjai követik el. A horvát nőkkel szemben erőszakoskodók legkedveltebb tetthelye az áldozat lakása 47,9 százalékkal. Ezt követi az asszonyverési helyszínek népszerűségi listáján a közterület 21,7 százalékkal. Az elkövetők lakása vagy autója 12,3 százalékka szerepel a statisztikában.

A megkérdezett horvátok 66,2 százaléka szerint a horvát nők és lányok nincsenek kellően védve az erőszakkal szemben. Némi gyógyírt jelenthet az asszonyverés problémájára, hogy a válaszadók 75,6 százaléka szerint többet kellene beszélni erről a gondról.

A vizsgálattal kimutatták, hogy nagy szükség van a lelkisegély-telefon rendszerére, hiszen csak az utóbbi három évben 8500 horvát lány és asszony tárcsázta fel e vigaszvonal telefonszámát. Az utóbbi 10 évben 1300 zágrábi asszony és gyermek talált menedéket a horvát főváros erre a célra létesített segélyházában. E központban egyszerre 10 (megvert, utcára tett, megalázott) nőt és 19 gyermeket tudnak fogadni. Az intézmény vezetői szerint nem biztos, hogy továbbra is működtetni tudják ezt az egyetlen ilyen otthont, ahol maximum egy hónapig maradhatnak a menedékkérők, mert se a kormány, se pedig a zágrábi városvezetés nem nyújt támogatást.

Pedig a nemzetközi statisztikák azt mutatják, hogy az Európai Unióban átlagosan 10 ezer nőre számítanak egy menekültágyat, bár a gyakorlati tapasztalatok szerint inkább minden 5 ezerre számítva kellene egyet biztosítani. Ez azt jelenti, hogy Zágrábban legalább 100 menekültágynak kellene hamarosan rendelkezésre állnia, hiszen Horvátország is irányt vett az európai integráció felé, ha nem is kifejezetten az asszonyverés területén.

(MTI)