A belgák egy felmérés tanúsága szerint már nagy arányban elfogadják az enyhébb kábítószerek élvezetét és birtoklását. Tilalom alatt legfeljebb a vele való kereskedést tartanák. A belga felnőttek többsége a dohányzást és az ivást is a kábítószerek közé sorolja.

A brüsszeli egyetem kutatói által végzett országos felmérés adatai arra mutatnak, hogy a cannabist és válfajait, a hasist vagy marihuánát a felnőtt korú belgák közel 40 százaléka megkóstolta már. Az első tapasztalatokat a belgák általában 19 éves korukban szerezték, és mintegy nyolc százalék azóta is él vele saját bevallása szerint évenként átlag egyszer. A kokaint csak 8 százalék próbálta ki, méghozzá 21 éves kora körül, aztán negyedük rendszeresen él is vele azóta. A szintetikus lágy drogok közül a legnépszerűbb extasyt a felnőtt népesség 7,7 százaléka próbálta ki, de azóta rendszeresen szintén csak negyedük él vele. Ezek a számok és arányok valamivel mindig magasabbak a Hollandia szomszédságában fekvő és azonos nyelvet beszélő flamandoknál, mint a franciaajkú vallonoknál.

Más adatok szerint a megkérdezettek a dohányzást és az ivást is a kábítószerek közé sorolják, bár valamivel kevesebben, mint az igazi kábítószereket. A rendszeres kábítószer-élvezetet a megkérdezettek legnagyobb arányban a problémák előli menekülésnek tulajdonítják, és az okok között csak negyedik helyre került, hogy élvezet. Ennek megfelelően elsöprő többség úgy véli, hogy a kábítószer rabjai segítségre - és nem feltétlenül orvosi segítségre - szoruló emberek.

A felmérésből az is kiderült, hogy a tízmilliós Belgium polgárai elég tájékozatlanok hazájuk szigorú kábítószer-törvényeit illetően. Úgy vélik viszont, hogy az enyhébb kábítószereket nem sokkal kellene szigorúbban kezelni, mint a dohányárukat vagy a szeszesitalokat. A cannabis és válfajai élvezetét a hatályos törvénnyel ellentétben a belgák negyede sem büntetné, a többiek vagy eltűrnék, vagy egyenesen engedélyeznék, birtoklását illetően kissé szigorúbbak, de ebben is csak a harmaduk büntetne. A kábítószer forgalmazását viszont a megkérdezettek fele továbbra is ellenzi. A flamandok ezekben a kérdésekben is sokkal elnézőbbek, közel felük nem büntetné a kábítószerrel való üzletelést sem.

Magda Aelvoet közegészségügyi és környezetvédelmi miniszter szerint a belgák beállítottsága a cannabis iránt kétségtelenül megváltozott, és ezen nem is csodálkozik. "A lényeget tekintve ugyan mi a különbség e lágy kábítószer és az alkohol vagy a dohány között? Az igazat megvallva, ha az egészségügy számait nézzük, a dohányzás például csakugyan árt az egészégnek, s ugyanez vonatkozik a szeszesitalokra. A belgák most felmért véleménye szerint tehát ezeket a szereket ugyanúgy kellene kezelni, mint a többi hasonlót, vagyis nem külön esetként és mértéken felül büntetni" - mondotta lényegében saját véleményét is belefoglalva a többségbe a környezetvédő párti miniszter asszony.

(MTI)

Ajánló: