Az ausztrál parlament egyik bizottsága azt javasolta a kormánynak: állítsanak föl egy jóvátételi bíróságot azon bennszülöttek számára, akiknek családját a század mintegy hat évtizede alatt a törvényesség örve alatt szétszakították. Emellett felszólította a John Howard kormányfőt, hogy hivatalosan kövesse meg az őslakosokat.

A 400 oldalas jelentés szerint bár a jelenlegi kormány helyteleníti az érintett kormányoknak a bennszülöttekkel kapcsolatos politikáját, csak ímmel-ámmal akarja jóvátenni az okozott károkat. A többpárti bizottság egyben felszólította John Howard kormányfőt, hogy hivatalosan kövesse meg a bennszülötteket.

Az Emberi Jogok és Egyenlő Esélyek Bizottsága ausztrál jogvédő szervezet 1997-ben jelentést készített a szétszakított bennszülött családokról, az úgynevezett "ellopott nemzedékről". A parlamenti bizottság most azt elemezte, hogy a konzervatív kormány az emberi jogi jelentés kiadása után milyen intézkedéseket tett az ügyben.

Ausztráliában a XX. században évtizedeken át tartotta magát az az elmélet, hogy a bennszülöttek egy menthetetlen népcsoport, és ha elszakítják tőlük gyermekeiket, akkor ez úgymond humánus megoldás megmentésükre. Ezen elmélet alapján törvényeket alkottak mind a szövetségi államok szintjén, mind országos szinten. A törvények felhatalmazása alapján 1910 és 1970 között mintegy százezer gyermeket szakítottak el a bennszülött családoktól, túlnyomó többségükben félvéreket. Az emberi jogi bizottság feltárta, hogy az elszakított gyermekek közül nagyon sok méltatlan körülmények közé került, valamint a családjától és kultúrájától való elszakadás miatt tartós lelki sérüléseket szenvedett. Noha Howard kormányfő nyilvánosan közölte: ami személy szerint őt illeti, sajnálja, hogy a bennszülötteket ilyen sérelmek érték, de mint miniszterelnök, nem hajlandó bocsánatot kérni tőlük, mert a mai ausztrál társadalom nem felelős a korábbi nemzedékek bűneiért.

Számos bennszülött kártérítési pert indított a kormány ellen, de Canberra következetesen nem akar fizetni. A parlamenti bizottság szerint, ha a kormány felállítana egy jóvátételi bíróságot, akkor megkímélné magát a számtalan és költséges bírósági pertől. Ausztrália bennszülöttei legalább 40 ezer év óta élnek a kontinensen. Ma csak egy kicsiny kisebbségét képezik az ország lakosságának: számuk mintegy 386 ezer a 19 millióból. Ők alkotják a társadalom legszegényebb, legrosszabb egészségi helyzetű rétegét, amelynek tagjait összlétszámukhoz képest legnagyobb arányban ítélik el bűncselekményekért.

(MTI)

Ajánló:

(angolul)

Korábban:

(2000.07.20.)