Több szálon is folyik a vizsgálat Olaszországban a boszniai hadműveletekben használt, leukémiás megbetegedéseket okozó urániumlövedékekkel kapcsolatban. Kérdéses, hogy pontosan mikor értesült az olasz kormány ennek a muníciónak az alkalmazásáról. Több, az SFOR-ban feladatot vállaló ország katonáit megvizsgálták, nem fertőzte-e meg őket az uránium. Magyar katonákat egyelőre nem vizsgálnak meg.

A Panorama című hetilap pénteken megjelenő száma - amelynek tartalmát előzetesen ismertette az ANSA olasz hírügynökség - arról ír: az olasz katonai vezetés, ellentétben az eddigi nyilatkozatokkal, igenis tudott arról, hogy a NATO 1995 augusztusa és szeptembere között gyengített urániumot tartalmazó tölteteket lőtt ki Bosznia területén. Olasz sajtóforrások tudni vélik, hogy Antonino Intelisano katonai főügyész ki akarja hallgatni a balkáni hadműveletekben részt vett legmagasabb tiszteket. Ennek a vizsgálódásnak az a célja, hogy megállapítsa: az olasz védelmi minisztérium értesítette-e őket annak idején az urániumtartalmú lövedékekről és azok veszélyeiről, és ha igen, akkor ezek a tisztek tájékoztatták-e minderről az érdekelt ejtőernyősöket, gyalogosokat, műszakiakat és csendőröket. Egyszóval a főügyész ki akarja deríteni, hogy nem akadt-e el valamelyik szinten a létfontosságú információ. Római megfigyelők szerint ez a kihallgatássorozat könnyen indíthat el lavinát az olasz katonai és politikai apparátusban.

Az egyik olasz televízió csütörtöki beszámolója szerint nem csak a hat katona halt meg az urániumot tartalmazó lövedékek miatt: az olasz vasút egyik két évvel ezelőtt rákban elhunyt alkalmazottja feltételezhetően a Balkánon bevetett gyengített uránt tartalmazó lövedékek áldozata volt. A szóban forgó személy 1996-ban részt vett Boszniában a lerombolt vasútvonalak helyreállítási munkálataiban. Hazatérte után rákos tünetei keletkeztek, majd 1998-ban meghalt. A betegségét a NATO urániumos fegyverei okozhatták. Ez a hetedik haláleset, amelyet a Balkán-szindróma számlájára írnak Olaszországban.A miniszter még az óév utolsó napjaiban felállított egy tudományos bizottságot, amely Franco Mendelli hematológus professzor irányításával éppen a boszniai hadműveletekben használt gyengített uránium és az itáliai leukémiás és más rákos megbetegedések közötti ok-okozati összefüggést próbálja feltárni.

Eközben Sergio Matarella, olasz védelmi miniszter csütörtökön látogatást tett Boszniában a NATO vezette nemzetközi stabilizációs erő (SFOR) kötelékében ott állomásozó olasz egységeknél azon friss jelentések után, hogy hat, a Balkánon szolgált olasz katona meghalt az ott bevetett könnyített urániumot tartalmazó NATO-lövedékektől. Matarella az olasz katonák előtt kijelentette: létrehozott egy orvosi szakértőkből álló bizottságot az ügyben szükséges vizsgálatok végrehajtására.

Az olaszok mellett holland és spanyol békefenntartók is meghaltak: a holland katonák közül kettő, a spanyol katonák közül egy halt meg (eddig) fehérvérűségben. A spanyol kormány adatai szerint azonban nincs jele annak, hogy spanyol NATO-katonák balkáni szolgálatuk idején radioaktív besugárzást szenvedtek volna el.

Federico Trillo spanyol védelmi miniszter elmondta: a fehérvérűségben elhunyt spanyol NATO-katona tavaly októberi halálának nincs köze az urántartalmú lőszerek ügyéhez. Spanyolország ennek ellenére kivizsgáltatja Koszovóban szolgált mind a 32 ezer katonáját, nem szenvedtek-e esetleg káros besugárzást. Hollandia is bejelentette csütörtökön: kivizsgálják, kockáztatta-e uránsugárzás a holland katonák egészségét a NATO jugoszláviai támadásait követően.

A Magyar Honvédség eddig nem végzett vizsgálatot a NATO által használt urántartalmú lövedékekkel kapcsolatban - mondta Svéd László, a Magyar Honvédség egészségügyi csoportfőnöke. Svéd közölte: nem volt okuk ilyen jellegű vizsgálatra, a magyar katonák nem vettek részt a tényleges katonai műveletekben. Az SFOR-ban, illetve a KFOR-ban szolgálatot teljesítő magyar katonák olyan helyen állomásoznak, ahol korábban nem voltak bombázások. Munkájuk során pedig nem tartózkodtak olyan hosszú ideig az érintett területeken, hogy egy esetleges sugárzás károssá váljon.

A német védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy a katonák vizsgálata során mindeddig nem állapítottak meg olyan betegséget, amely az urántartalmú lövedékekkel való érintkezésre lenne visszavezethető. A német védelmi miniszter javaslata szerint meg kellene alakítani a külföldön szolgáló katonák családtagjaival kapcsolatot tartó bizottságot a gyors és megbízható információáramlás érdekében.

Finnország megvizsgálja a finn békefenntartók egészségi állapotát. Az első vizsgálatok során nem állapítottak meg semmi rendkívülit annak a megvizsgált 800 finn, tavaly Koszovóban szolgált katonánál.

A bosznia-hercegovinai nemzetközi stabilizációs erő (SFOR) szerdán nyilatkozatot tett közzé arról, hogy a Boszniában és Koszovóban állomásozó békealakulat, illetve az ottani lakosság nincs veszélynek kitéve. Mint az SFOR megállapította: nem valószínű, hogy a ma szolgálatot teljesítő SFOR-alakulatok vagy a helyi népesség egészségét veszélyeztetnék azok a könnyített urániumot tartalmazó páncéltörő lövedékek, amelyeket 1994-1995-ben Boszniában, 1999 pedig Koszovóben vetett be az észak-atlanti szövetség. Olaszországban jelenleg 980 katona szolgál a 20 ezer fős nemzetközi békeerő soraiban Boszniában.

Björn von Sydow, az Európai Unió elnöki tisztét betöltő Svédország védelmi minisztere szerint "sürgős cselekvésre van szükség" a volt Jugoszláviában szolgálatot teljesítő katonák egészségével kapcsolatban felmerült gondok kivizsgálására. A svéd miniszter szerint európai szinten elemezzék az úgynevezett Balkán-szindrómát. A svéd védelmi miniszter közölte, hogy az uránbevonatú lövedékek okozta esetleges egészségkárosodás téma lesz az EU külpolitikai és biztonsági bizottságának január 9-i bizottsági értekezletén.

Romano Prodi, az európai bizottság elnöke elmondta: javasolni fogja, hogy azonnal vegyék fel a kapcsolatot a bosnyák és a szerb kormánnyal a gyengített urániummal kapcsolatos szennyeződés problémáinak a megvitatása érdekében.

(MTI)

Korábban:

( 2000. január 4.)