Gazdaság

Még gyorsabban és könnyebben lépi át a határokat a következő 15 évben az információ, kultúra, tőke, áru és az ember. A globalizáció erősödésével nagyobbak lesznek a különbségek nemcsak az egyes államokban élők életszínvonala, de országon belül a régiók között is. A világgazdaság összességében erősödni fog, hasonló ugrás várható, mint a 60-70-es évek közötti gazdasági boom idején.

Még gyorsabban és könnyebben lépi át a határokat a következő 15 évben az információ, kultúra, tőke, áru és az ember. A globalizáció a gazdagoknál - akik a világot átszövő hálózatok fő mozgatói és haszonélvezői - erősíti a biztonságot. A globalizáció erősödésével nagyobbak lesznek a különbségek nemcsak az egyes államokban élők életszínvonala, de országon belül a régiók között is. A globalizált pénzügyi rendszernek időről időre újabb pénzügyi krízisekkel kell majd megküzdenie.
A világgazdaság összességében erősödni fog, hasonló ugrás várható, mint a 60-70-es évek közötti gazdasági boom idején. Tovább erősödik a magánszféra, és növekszik az életszínvonal. A pénzügyi krízisek viszont állandóan ismétlődni fognak, és a világot átszövő érdekhálózatok miatt egyetlen bukás sem maradhat meg egy országon belül. '97-98-ban már tapasztalt a világ ilyen típusú válságot, és bár akkor példamutatóan sikerült leküzdeni a problémákat, de a CIA szerint ez még nem garancia arra, hogy később is így lesz. Sokkal nagyobb együttműködésre van szükség az államok között, akár az egyes államok szuverenitásának rovására is. A globalizáció vesztesei körében erősödni fog a politikai, vallási radikalizmus.
Növekszik a privatizáció Európában és Japánban, az államok befolyását tovább csökkenti a magántőke óriási térnyerése ezeken a területeken. Afrika, Közel-Kelet, Latin-Amerika gazdasága továbbra is gyötrődni fog, a posztszovjet világ jövendő helyzete pedig nagyon bizonytalan a CIA elemzői számára.

A világgazdaság legnagyobb buktatói, a főbb veszélyforrások a következőek lehetnek: az USA fejlődése hosszú távon megreked a nagy külkereskedelmi deficit és az alacsony lakossági megtakarítások miatt; Európa és Japán nem tudja megoldani demográfiai problémáit, elsősorban a nyugdíjrendszer összeomlása miatt; Kína és India képtelen lesz a belső gazdasági/politikai reformjait folytatni; a gyorsan fejlődő gazdaságok pénzügyi válságba kerülnek, szintén a reformok elmaradása miatt; az energiaforrásokat termelő államok közül egyszerre több katonai/politikai válságba kerül. Ezek helyi problémák, de mind alááshatják a teljes világgazdaságot, hosszú időre visszavetve a fejlődést.

Mindenütt nő a politikai nyomás az életszínvonal emelésére, ez pedig megnehezíti a kormányok gazdasági akaratának végrehajtását. Segíthet a biztonság megteremtésében az ázsiai piacok liberalizálása és az euró bevezetése. Az informatika lesz mindenütt a húzóágazat, de ehhez magas infrastruktúra és jó oktatás kell, tehát csak ott segíti a helyi gazdaságokat, ahol ezek a feltételek adottak.
Tovább nő a multinacionális cégek szerepe, ezek akár a gazdaságpolitikát is befolyásolhatják. A kis- és középvállalkozások is erősödnek, és fokozatosan ezek is nemzetközivé lesznek.

Magyari Péter