Az új amerikai elnöknek gondja van a beszéddel. Egy beiktatása idején megjelent könyvben összegyűjtötték a nyelvbotlásait. A könyv szerzője szerint Bush hibáinak a diszlexiától kezdve az ostobaságig sokféle oka lehet.

George Bush amerikai elnök "valamely ok miatt úgy beszéli az angolt, mintha az a második nyelve lenne" - mondja Jacob Weisberg, a könyv szerzője.

A népszerű kötet címlapja
Weisberg a Slate című internetes magazin újságírója könyvet írt az elnök nyelvbotlásairól. George W. Bushisms: The Slate Book of The Accidental Wit and Wisdom of our 43rd President (George W. Bushizmusok: 43. elnökünk véletlenszerű eszessége és bölcsessége) címmel.

Olyan gyöngyszemek találhatók benne, mint: "Families is where our nation finds home, where wings take dream" (A családokban lel otthonra nemzetünk, ahová az álmok szárnyalnak).

"States should have a right to enact reasonable laws and restrictions, particularly to end the inhumane practice of ending a life that otherwise could live" ( Az államoknak kell hogy legyen joguk arra, hogy életbe léptessenek olyan ésszerű törvényeket és korlátozásokat, amelyek véget vetnek annak a gyakorlatnak, hogy embertelen véget vetnek olyan életeknek, amelyek még élhetnének).

Az olyan bushizmusok, mint "I will have a foreign-handed foreign policy" (Idegenkezű külpolitikám lesz), valószínű, hogy sem az Egyesült Államok ellenfeleit, sem szövetségeseit nem nyugtatják meg.

Az elnök nyelvbotlásai a szóismétlésektől kezdve a nyelvtani hibákon át a logikai bukfencekig széles skálán mozognak.

Több lehetséges magyarázata van az új elnök szavakkal való furcsa bánásmódjának. Elméletek sora a diszlexiától kezdődően az ostobaságig, a hiányos neveléstől az ízléstelenségig mindenféle magyarázatot szolgáltat - mondja a BBC-nek Weisberg. A könyv írója úgy véli, valami diszlexiával rokon problémával küzd az elnök, amit talán apjától örökölt. Az idősebb Bush szintén hajlamos volt a nyelvbotlásokra.

Weisberg kiemelte, hogy W. Bush drága és előkelő, ám nem igazán eredményes nevelést kapott. Az elnök a Yale-en szerzett baccalaureátusi fokozatot, és elvégezte a Harvard üzleti iskoláját is. Közepes osztályzatai voltak.

Bush nem sokra becsüli az elmésséget. "Nem az a kimondott olvasó fajta. Nem szereti az értelmiséget" - mondja Weisberg. Ezzel ellentétben Bushnak javára válik, hogy alábecsülik (underestimated), vagyis "félrealábecsülik" (misunderestimated) - ahogy mondaná az elnök. Vagy ahogy fogalmazott, "They have miscalculated me as a leader" (Elszámítottak engem mint vezetőt).

Az amerikaiak nem törődnek azzal, hogy Bush nem igazán sziporkázó. "Az embereket elégedettséggel tölti el hogy elnökük egy kissé ostoba. Ez felsőbbrendűségi érzést nyújt a számukra" - mondja az újságíró.

Bush azonban nem beszél teljesen érthetetlenül. "A legtöbb esetben van egy megközelítő elképzelésünk arról, mire gondol. A kommunikációja nem teljesen eredménytelen" - nyilatkozta Weisberg.

A könyv, amit Bush beiktatásának idején jelentettek meg, mostanra az előkelő 49. helyre került az Amazon.com internetes könyváruház eladási listáján, és a héten Bush folytatja nyelvbotlásait, jó megélhetést biztosítva Weisbergnek. Aki talán egyszerűen csak kihasználja Bush saját megfigyelését: "There's not going to be enough people in the system to take advantage of people like me (Nem lesz a rendszernek elég embere, hogy kihasználják az olyan embereket, mint én)."

Ajánló:

angolul