Nagy érdeklődéssel fogadott sajtóértekezletet tartott pénteken a francia nemzetgyűlés épületében Krasznai József, a Strasbourgban tartózkodó zámolyi romák szószólója, és Zsigó Jenő, a Romaparlament elnöke.

A Bourbon-palotában megrendezett esemény felett a francia nemzetgyűlés két képviselője - a zöldpárti Noel Mamere és a kommunista Patrick Braouzec - vállalt védnökséget. Számos emberjogi csoport, köztük az Emberi Jogok Ligája, a Mozgalom a rasszizmus ellen és a népek barátságáért (MRAP) , a CGT, a legnagyobb francia szakszervezet, a zámolyi romák támogatására alakult szolidaritási bizottság tagjai, neves közéleti képviselők, valamint az Európa Parlament harminchárom tagja nyújtott támogatást a zámolyi és magyarországi cigányok helyzetét feltáró rendezvényhez.

Krasznai József a zámolyi romák magyarországi megpróbáltatásait és elhatározását ismertetve kijelentette, hogy lépésükkel nemcsak önmagukért, a magyar romákért általában, de minden olyan emberért akartak cselekedni, akinek jogait évszázadok óta sárba tiporják.

Zsigó Jenő szociológus a magyar romalakosság helyzetének illusztrálására elmondta, hogy a cigány lakosság 75-80 százaléka munkanélküli, s visszaintegrálásukra a kormány semmilyen foglalkoztatási programja nem fordít figyelmet. Egy felmérés adataira hivatkozva elmondta, hogy a közvéleményben 70-75 százalékos a cigányokkal szemben kimutatható spontán és látens előítéletesség, amely az utóbbi 15 évben cselekvő faji előítéletességgé változott.

A lakosság jelentős részében meglévő diszkriminatív elvárásokat politikai ténynek minősítette, s úgy vélekedett, hogy az eddigi kormányok az előítéletes választók politikai foglyává váltak. Azt a véleményét hangoztatta, hogy a magyar kisebbségi törvény megfosztja a kisebbségeket, s köztük főként a romákat attól, hogy saját képviselőiket maguk válasszák meg, hisz minden állampolgár szavazhat a cigány kisebbségi önkormányzat képviselőire.

Zsigó Jenő felhívást intézett a magyar kormányhoz: kérjen egyfajta Marshall-segélyt az Európai Uniótól a magyarországi romák társadalmi helyzetének gyökeres megváltozatásához, egyúttal ismerje el és tárja fel a magyarországi romák valódi helyzetét, s tegye számukra lehetővé, hogy saját hiteles vezetőiket demokratikus úton maguk válasszák meg.

A sajtókonferencia résztvevői előtt felolvasták három francia képviselő üzenetét. Noel Mamere zöldpárti képviselő elítélte a magyar hatóságok diszkriminatív gyakorlatát, és támogatásáról biztosította a 12 zámolyi család franciaországi menekültkérelmét.

Patrick Braouzec kommunista honatya szerint a zámolyiak kérelme azt igazolja, hogy a magyar állam képtelen garantálni e családok biztonságát, s ha megkapnák a menedékjogot, az jelzés lenne az Európai Unióba igyekvő magyar állam számára, hogy minden kisebbség sorsán javítani kell.

Alima Boumediene-Thiery, az Európai Parlament képviselője az európai romák problémáját a jövő Európájának összefüggésében vetette fel, azt hangoztatva, hogy a romakérdés új kihívás. Úgy vélekedett, hogy a magyar kormánynak, amely az első kisebbségi törvénnyel rendelkezik, ügyelnie kell arra, hogy a kisebbségi intézmények demokratikusan, függetlenül és hatékonyan működjenek.

A nagy érdeklődés miatt a sajtóértekezletet az eredetileg kijelölt Victor Hugo teremből egy nála kétszer nagyobb helyiségbe kellett átköltöztetni , hogy minden érdeklődő beférjen.

(MTI)

Korábban:

(2001. február 21.)