Felesége a szabadság harcosának kiáltja ki Milosevicet

Slobodan Milosevic volt jugoszláv vezetőt a szabadság és igazság harcosaként fogják majd elismerni az egész világon, állítja felesége. A koszovói vérfürdőért egyértelműen a nyugati hatalmakat vádolja.

Mira Markovic Milosevic felesége
A BBC-nek adott exkluzív interjújában Mira Markovic, a volt jugoszláv elnök felesége kijelentette, hogy a Balkánon történt vérontásért a nyugati hatalmakat vádolja. Az asszony az interjú során elmondta: "Mindaz, ami történt, annak a politikának az eredménye, amelyet a külföldi hatalmak Jugoszláviára akartak kényszeríteni, azzal a céllal, hogy teljesen tönkretegyék és elpusztítsák az országot. Jugoszlávia megszűnt létezni, teljesen eltűnt a vérfürdőben."

"A mi felelősségünk csupán csekély" - tette hozzá Milosevic asszony. "Azoknak kellene felelősséget vállalniuk, akik kívülről pénzelték a jugoszláviai vérontást."

A volt szerb vezető elfogásával kapcsolatban Mira Markovic elmondta: "Férjemet csellel tartóztatták le. Azzal zsarolták meg, hogy mindenkit meggyilkolnak, ha nem megy börtönbe. Ő természetesen inkább a letartóztatást választotta, semminthogy bárki életét is feláldozza." Az asszony hozzátette, hogy a Milosevic név más szóval azt jelenti, a "szabadságért harcoló".

"A férjem most és az elkövetkezendő években is a szabadságért való harc szimbóluma marad. Egy ember, aki szembeszállt azzal az erőszakkal, amely oly fájdalmas sebeket ejtett a mi térségünkön."

Mira Markovic elmondta, hogy semmiért sem érez szégyent, csupán azért a napért, amikor a szerb elnököt, aki mindigis országa szabadságáért és függetlenségért küzdött, az éjszaka leple alatt elrabolták és Hágába vitték.

Az asszony visszautasítja azokat a híreket, hogy férje az öngyilkosság gondolatával foglalkozna, és úgy beszél róla, mint aki az egész világon a szegény és elnyomott kisországok reménye. "Ő lesz majd a jelképe a megaláztatás, az igazságtalanság, az erőszak és a gyűlölet elleni harcnak" - mondta, majd kifejtette, hogy férjét hamarosan az igazság bajnokaként fogják majd elismerni. "Még a mi életünkben rá fognak jönni, hogy igazam volt, hogy mindazoknak, akik Milosevicet támogatták, igazuk volt. Végül meg fogják érteni, hogy ő az igazságért és szabadságért folytatott harc megtestesítője."

Slobodan Milosevicet jelenleg a hágai nemzetközi bíróság az 1999-ben Koszovóban sorozatosan elkövetett háborús bűnökkel vádolja.

A legfelsőbb bíróság szerint nem volt népirtás Koszovóban