Brit jogászok nemzetközi bíróságot sürgetnek

Brit jogászok véleménye szerint az ENSZ alapokmányának 7. fejezete felhatalmazza a Biztonsági Tanácsot, hogy a szeptember 11-i terrortámadásokat a világbékét veszélyeztető atrocitásnak minősítse, és elkövetőit az emberiség elleni bűntettekkel foglalkozó hágai törvényszék hatáskörében felelősségre vonják.

Az emberiség elleni bűntettek brit szakértője, Geoffrey Robertson a The Times című brit napilapban annak a véleményének adott hangot, hogy a múlt keddi erőszakcselekményeket nem háborús cselekménynek, hanem "emberiségellenes" cselekménynek kellene nyilvánítani, mivel azok pontosan megfelelnek ennek a meghatározásnak: szándékos, szisztematikus támadás polgári lakosság ellen, amelynek keretében többszörös gyilkosságot követnek el. Ha a terrorizmus ezen formáját nemzetközi bűncselekményként kezelik, törvényes formát kap az amerikai erő arányos mértékű használata az első számú gyanúsítottak felkutatására, igazságszolgáltatás elé állítására - írta a brit jogász.

Robertson szerint szükség lenne egy különleges ügyész kinevezésére egy nemzetközi nyomozócsoport élén, amely az Egyesült Államok és szövetségesei által feltárt bizonyítékokat egy nemzetközi - köztük muzulmán országokból delegált - bírák testülete elé terjesztené Hágában.

Az amerikai gazdasági és katonai erőt ennek alapján törvényszerűen lehetne alkalmazni a tálib kormányzat ellen, hogy kötelezzék Oszama bin Laden és szövetségesei kiadatására, és hogy ha szükséges, fegyveres akció keretében férjenek hozzá az iszlám szélsőségesek rejtekhelyeihez, táboraihoz.

A brit jogász rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok jelen pillanatban hatalmas támogatást élvez a Biztonsági Tanácsban, még az államok szuverenitását állhatatosan védelmező Kína sem vétózna meg egy olyan határozatot, amely erő használatára hatalmaz fel, ha a kiadatási kérelem sikertelen lesz. Az iszlám bírákat is magában foglaló nemzetközi bíróság válasz lenne a tálibok első reagálására, ők jelezték ugyanis, hogy hajlandók bin Laden kiadására egy iszlám bíróság előtti felelősség vonás esetén.

Egy ilyen nemzetközi testület létrehozásával elkerülhető, hogy New York-i bíróság tárgyalja az ügyet, ami a jelenlegi légkörben nem jelentene biztosítékot egy tisztességes tárgyalás megrendezésére.