Új küldöttgyűlést kell összehívni a Magyarok Világszövetségének

Megsemmisítette a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) múlt évi májusi küldöttközgyűlésén hozott valamennyi határozatot hétfőn hozott elsőfokú ítéletében a Fővárosi Bíróság a Legfőbb Ügyészség kontra MVSZ perben. A bíróság egyúttal arra kötelezte a szervezetet, hogy 2002-ben új küldöttgyűlést hívjon össze.

A Fővárosi Bíróság Patrubány Miklóst, a világszövetség tavaly májusban megválasztott elnökét felügyelőbiztosnak nevezte ki, akinek feladata a küldöttgyűlés összehívásának előkészítése. Az MVSZ jogi képviselője a tárgyaláson jelezte, hogy a nem jogerős ítélet ellen fellebbezni fognak.

A Magyarok Világszövetsége ellen a múlt évi küldöttközgyűlés után kezdeményezett vizsgálatot Szedlmajer László, a szervezet tagja, később pedig a Legfőbb Ügyészség is kérte, hogy a bíróság semmisítse meg az említett határozatokat, mert alapszabály ellenesen tartották meg a küldöttgyűlést.

A Legfőbb Ügyészség jogi képviselője indítványában kezdeményezte a világszövetség tevékenységének törvényességi vizsgálatát és felügyelőbiztos kirendelését is.

A Fővárosi Bíróság hétfőn hozott ítéletének indoklása szerint minden civil szervezetnek, így a Magyarok Világszövetségének is be kell tartani a törvényes rendelkezéseket, és az alapszabályban kell rögzíteni a működés rendjét.

A világszövetség azért járt el alapszabály- és törvényellenesen, mert nem tett eleget a Legfőbb Ügyészség által észrevételezett kifogásnak, miszerint egyedül csak a küldöttgyűlésnek áll jogában megállapítani országonként a küldöttek számát.