Több mint 30 millió szegény az USA-ban

A szegénység körülményei között él az Amerikai Egyesült Államok 281 millió lakosa közül 31 millió. A föld leggazdagabbnak tekintett országában készült felmérésnél nem számoltak a jogtalan bevándorlók tömegeivel.

A föld leggazdagabbnak tekintett országában, az Amerikai Egyesült Államokban 31 millió ember él a szegénység körülményei között.

A katolikus egyház egyik szervezete által készíttetett és szerdán nyilvánosságra hozott felmérés adatai szerint az afrikai eredetű amerikai kisebbségből származó gyermekek 30, a latin-amerikai szülőktől származó gyermekek 28, míg a fehér gyermekek 13 százaléka a szegénységi küszöb alatt él.

Az Egyesült Államok fiatal korú lakosait erősebben sújtja a szegénység, mint a lakosság bármely más csoportját. A lakosság összlétszámához viszonyítva a szegények hányada az Egyesült Államokban nagyobb, mint a többi iparilag fejlett országban - foglalta össze a számadatokat Roberto Vitillo tiszteletes, a társadalmi fejlődésért munkálkodó katolikus szervezet vezetője. A szerdán közzé tett jelentés annak a lelkiismeret-ébresztő mozgalomnak a keretébe illeszkedik, amellyel a katolikus egyház az Egyesült Államokban élő szegény sorsúakra, és főleg a gyermekek által elszenvedett szegénységre szándékozik felhívni a figyelmet .

"Meg akarjuk erősíteni azt az érzést, amely arra irányul, hogy erőfeszítéseket tegyünk a következő nemzedék megfelelő táplálékkal, lakással, orvosi ellátással és neveléssel való ellátása érdekében" - hirdeti Vitillo atya.

A hivatalos számok szerint szegénynek minősül egy négy főből álló család, ha jövedelme nem éri el az évi 17 650 dollárt. Az ország 281 millió lakosa közül 31 millióan élnek ebben a helyzetben - nem számítva a jogtalan bevándorlóként élők tömegeit. Szociológusok felmérései szerint a közvélemény szemében szegénynek minősül az a négytagú család, amelynek a lakásra, élelemre és ruházatra fordítható évi jövedelme nem éri el a 35 ezer dollárt.