II. János Pál pápaságának kezdete óta három alkalommal is folytatott ördögűzést - mondta el az olasz sajtónak Gabriele Amorth atya, a katolikus egyház egyik legismertebb olasz ördögűzője. "Don Amorth" egy nappal azután szólalt meg a la Stampa hasábjain, hogy a szentatya vasárnapi Úrangyala imádságában óva intette az embereket a sátán kísértésétől.

Gabriele Amorth atya elmondta, hogy az ördög többféle formában szállja meg az embert. Ennek tipikus "szimptómája", hogy a gonosz által célba vett személy váratlanul több nyelven kezd beszélni. Egyszer papok többnemzetiségű csoportjával együtt próbálta kiűzni az ördögöt egy "páciensből", akiről tudták, hogy csak az olasz nyelvet ismeri. Amorth atya latinul kérdezett tőle valamit, az illető pedig ugyancsak latinul válaszolt. A többi pap is kérdezett tőle német, angol, héber és koreai nyelven, a megszállott mindegyik kérdésre tökéletesen felelt az adott nyelven.

Ugyancsak jellegzetes tünet, hogy a megszállt ember dühösen reagál mindenre, ami szent. Elönti a méreg, ha meglát egy feszületet, vagy valaki szent dolgot mond a társaságában. A sátán sokszor hatalmas erővel ruházza fel áldozatának testét: egy embert az ördögűzők láncokkal kötöttek le, de azokból is kiszabadult. Volt olyan fiatalember, aki ördögűzés közben a székével együtt felemelkedett, majd lassan leereszkedett. A gonosz elleni szertartások folyamán a megszállottak szájából az ördög rengeteg tárgyat köp ki: szögeket, kalapácsot, fabábut, az egyik nő szájából egyszer rádióadó került elő.

Amorth atya telefonján rögzítő válaszol, aki a segítségére szorul, annak jóelőre kell bejelentenie magát, mert a pap rendkívül elfoglalt. Ő foglalkozik például az egyik fiatal lánnyal, akit tavaly szeptemberben először a pápa "vett kezelésbe".

A szentatya pápasága kezdete óta háromszor foglalkozott ördögűzéssel - mondta Don Amorth. Az ördögűző atya szerint a sátán egész csoportokat is képes megszállni, így akár egy ország teljes politikai elitjét. Meggyőződése, hogy Sztálin és környezete, akárcsak Hitler és követői mind a sátán befolyása alatt álltak. Látott már egy teljes iskolai osztályt, amelyet hatalmába kerített az ördög.

A sátánnak ma nincs nagyobb ereje, mint a múlt évszázadokban, csakhogy ma világszerte divatba jöttek a sátánista szertartások, vagyis az emberek maguk keresik a módját, hogy megszólítsák a "sötétség urát". Ezért a sátánnak nagyobb tere van, többen hallgatnak rá - mondta Amorth atya.