Az újvidéki Újtemetőben hétfőn megkezdődött a délszláv háborúkban elesett ismeretlen személyek holttestét rejtő sírok feltárása.
A feltárandó 48 sírba a délszláv háború közepette, 1991-95 között egyenként temették el a holttesteket. A halottak többségét a Baranyában és Szlavóniában dúló harcok idején halászták ki a Dunából Újvidéknél. Az újvidéki temetőben összesen 87 ismeretlen személy sírja található, amelyek közül 27 bizonyítottan nem háborús áldozatok holttestét rejti. A horvát hatóságok a többi 60 sír iránt tanúsítottak érdeklődést, s márciusban már átvettek a szerb hatóságoktól 12 holttestet. További 48 sír még feltáratlan. Szerbiában állítólag Belgrádban, Szentdemeteren (Sremska Mitrovica) és Sabacon van még olyan temetőhely, ahová a délszláv konfliktus idején helyezték el a Horvátországban és Boszniában elesett, illetve meggyilkolt személyek holttestét.