Címere lesz a Vajdaságnak

Ezentúl címere is lesz Szerbia északi tartományának, a Vajdaságnak. A határozat ellen főleg Kostunica jugoszláv elnök pártja szavazott.

A vajdasági parlament csütörtökön úgy döntött, hogy a tartománynak ezentúl címere is lesz. A javaslatot a parlament elnöke, Nenad Canak képviselői minőségében terjesztette be.

A határozatot 68 képviselő támogatta, 11-en ellene szavaztak. A javaslat ellen jórészt a Vojislav Kostunica jugoszláv elnök vezette Szerbiai Demokrata Párt (DSS) képviselői voksoltak.

A Vajdaság új címere három egymástól jól elkülöníthető részből áll majd, amelyek azt jelképezik, hogy a tartomány három történelmi megyéből jött létre: Bácskából, Szerémségből és Bánátból.

A címer Bácskát jelképező részén Pál apostol azt szimbolizálja, hogy a török uralom megdöntése után a kereszténység visszatért a megyébe. A palástba burkolt evangélista jobb kezében kardot, bal kezében az ószövetséget tartja. Ugyanez látható Bácska címerén, amelyet az 1699-es karlócai béke óta használtak a történelmi megyében.

A Bánátot jelképező motívum a Temes megyei történelmi címerről való, amely 1779 óta volt e megye hivatalos jelvénye. Egy oroszlán látható rajta, amely bal mancsában kardot tart, jelképezve a törökök állandó fenyegetését.

Az új tartományi címer alján szarvas és ciprus látható Szerémség 1748-as történelmi emblémájáról. Az aranynyakörves szarvas azt jelképezi, hogy e megye népe minden pillanatban kész volt saját védelmére kelni. A ciprus az örökkévalóság szimbóluma.

A parlament határozata értelmében a címert, mint Vajdaság történelmi jelképét protokolláris célokra fogják használni Szerbia címere mellett. A tartományi jelképnek kötelezően rajta kell lennie az okmánybélyegzőkön, a tartományi állami intézmények cégérein, az oktatási intézmények által kiadott okleveleken és tanúsítványokon, illetve a vajdasági illetőségű szolgálati gépkocsikon.

A címer hivatalos használatáról szóló határozati javaslat a DSS képviselőinek éles ellenállásába ütközött. Stevo Bobic a DSS nevében szeparatizmussal vádolta Canakot és pártját, azt hangoztatva, hogy az önálló címer egy lépést jelent Szerbia egységének szétveréséhez.

A tartományi parlament elfogadta az idei költségvetést is. A 9 milliárd dináros büdzsébe 3,1 milliárd közvetlenül vajdasági forrásokból folyik be, 5,9 milliárd pedig a tartományi hatáskörök visszaszármaztatásáról szóló törvénycsomaggal összhangban kerül át a köztársasági költségvetésből a tartományiba.

A büdzsé elfogadásával megkezdődhet a februárban elfogadott hatásköri törvény költségigényes részének a végrehajtása. Ezentúl a tartomány finanszírozza egyebek közt az oktatási, a művelődési, az egészségügyi és szociális, illetve mezőgazdasági intézményeket.

Korábban:

Vajdaság: hivatalos nyelv lett a horvát   [2002. május 8.]

A DSS nélkül alakult meg Vajdaság új kormánya  [2002. március 12.]

Megszavazták a vajdasági autonómia visszaállítását  [2002. február 5.]