Számos európai államférfi - köztük Németország elnöke és kormányfője, Johannes Rau és Gerhard Schröder - táviratban gratulált Horn Gyulának 70. születésnapja alkalmából.

A német politikusok biztosították a volt kormányfőt arról, hogy országuk nem felejti el 1989-es személyes hozzájárulását Európa egyesítéséhez, a német megosztottság legyőzéséhez. "Az Ön bátor döntése lehetővé tette a vasfüggöny felszámolását, hozzájárult a hidegháború befejezéséhez, és előkészítette az utat a német és az európai egység számára" - írta táviratában Johannes Rau.

Wolfgang Thierse, a Bundestag elnöke úgy fogalmazott: "Ön a legkülönbözőbb beosztásokban és tisztségekben meggyőzően és fáradhatatlan buzgalommal kísérte és vitte előre Európa népeinek békés egymásra találását." A német politikus jelezte: a számos kitüntetés közül, amelyet Horn Gyula politikai teljesítményeiért kapott, különösen említésre érdemesnek tartja Aachen város 1990-ben odaítélt Károly-díját.

A német szövetségi parlament elnöke felidézi Horn Gyulának az e díj átvételekor mondott beszédét, amelyben "az akkor még jellemző tömbalakítást támadta, és utalt egy közös, a világbékét szolgáló biztonságpolitikai koncepcióra, amely a NATO bővítésével és a nemrég létrejött NATO-Oroszország Tanáccsal mindinkább megvalósulni látszik". "Az emberi jogokért, valamint Magyarország belső és külső békéjéért és a világbékéért való síkraszállása sok embert töltött el bátorsággal és bizakodással" - írta a német politikus.

Ugyancsak táviratban gratulált a volt kormányfőnek Hans Dietrich Genscher egykori és Joschka Fischer jelenlegi német külügyminiszter, valamint Eduard Sevardnadze, Grúzia elnöke.