Rasim Ljajic jugoszláv kisebbségügyi miniszter és Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatalnak a Határon Túli Magyarok Hivatalát felügyelő politikai államtitkára pénteken Belgrádban parafálta a jugoszláv-magyar kisebbségvédelmi megállapodást, amely biztosítani hivatott a két ország területén élő kisebbségek nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási identitásának megőrzését és kibontakozását.

A szerződés parafálásánál jelen volt a többi között Lásztity Péró, a magyarországi országos szerb önkormányzat vezetője, Józsa László, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke, Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, szerbiai miniszterelnök-helyettes. Ljajic a megállapodás láttamozása után hangsúlyozta, hogy az egyezmény a jelenleginél még jobban védi majd a kisebbségek jogait, további lendületet ad a kétoldalú kapcsolatok fejlődésének, illetve hozzájárul a regionális stabilitáshoz. Kifejezte azt a meggyőződését, hogy a két ország példát fog mutatni a kisebbségek jogainak védelmét érintő együttműködésben.

Szabó szerint a megállapodás megfelel mind Jugoszlávia, mind Magyarország, illetve a két országban élő kisebbségek érdekeinek. Jól szolgálja azt a célt, hogy a kisebbségek megmaradhassanak és boldogulhassanak szülőföldjükön. A megállapodás kitér a magyarországi szerb önkormányzat és az MNT helyzetére, tevékenységére és szerepére, szavatolja az önkormányzati és autonóm formák megalakítását és létezését, kisebbségi vegyes bizottság által intézményesíti a két ország kapcsolatát.

Ljajic hangsúlyozta, hogy a pénteken parafált megállapodás elsősorban azt jelzi, hogy mindkét ország tiszteletben kívánja tartani és megvalósítja a kisebbségi jogvédelmet érintő nemzetközi normákat. Szabó nagy sikernek mondta azt, hogy az egyezmény rendelkezik az önkormányzati és autonóm formákról, illetve első ízben szó van benne a kisebbségi és egyházi közösségek kisajátított javainak visszaszolgáltatásáról.

Fontosnak nevezte azt is, hogy a megállapodással életre hívott kormányközi vegyes bizottság által magasabb szintre kerül majd a kisebbségekkel kapcsolatos kérdések intézése és a kisebbségi jogok érvényesítésének ellenőrzése. A megállapodás egyben "jó üzenet" Európának - mondta Szabó Vilmos.

Lásztity szerint a megállapodás nagyon fontos a magyarországi szerb kisebbség számára, mivel a vegyes bizottság ellenőrzése révén a gyakorlatban jobban érvényesülhetnek a kisebbségi jogok, ami elsősorban az oktatási és kulturális intézmények létrejöttében, illetve a már meglévő intézmények jobb működésében fog testet ölteni.

Józsa László ugyancsak jelentős eredménynek nevezte a megállapodást, amely "életszerűbben" részletezi a hatályos törvények által rögzített kisebbségi jogokat, ugyanakkor kiszélesíti az MNT hatáskörét. Emlékeztetett arra, hogy a magyarországi szerb önkormányzat és az MNT is egy-egy tagot fog delegálni a kormányközi vegyes bizottságba, amely rendszeresen ellenőrzi majd a megállapodás megvalósulását.