A közvetlen támogatás mértéke fokozatosan elválhat a termelés mennyiségétől, értéke évről-évre csökkenhet, és az így megtakarított pénz a területfejlesztés forrásait gyarapíthatja, amennyiben az uniós tagállamok elfogadják az Európai Bizottság javaslatát.

A reformok legfontosabb eleme az, hogy 2004-től már nem a termelés függvényében fizetnék a gazdák jövedelmének stabilizálását szolgáló közvetlen támogatásokat, hanem új, egységes támogatási formát vezetnének be, amelynek alapját a 2002-2004 közötti időszak kifizetései jelentenék - ismertette a bizottság javaslatát Franz Fischler, a bizottság mezőgazdaságért felelős tagja. Fischler szerint ez nem jelenti azt, hogy a farmerek ellenszolgáltatás nélkül jutnának támogatáshoz: azt ugyanis csak akkor kaphatják meg, ha gondoskodnak az általuk megművelt föld jó állapotban tartásáról, és betartják az élelmiszerbiztonságra, az állategészségügyre és a környezetvédelemre vonatkozó uniós normákat. Azoktól a termelőktől, akik nem tesznek eleget e feltételeknek, akár teljes egészében is megvonhatják a támogatást.

A bizottság azt is javasolja, hogy 2006-tól fokozatosan csökkentsék a közvetlen támogatások mértékét. Ez az intézkedés azonban nem vonatkozna azokra a gazdaságokra, amelyek évente ötezer eurónál kisebb támogatásban részesülnek. A többiek számára a csökkentés mértéke 2006-ban egységesen 1 százalék lenne, és 2012-ig évente fokozatosan növekedne az elvonás aránya, de 2007-től már eltérő mértékben attól függően, hogy évi 50 ezer eurónál kisebb vagy nagyobb összegű támogatásra jogosult gazdaságokról van-e szó. Az előbbieknél az elvonás mértéke 2012-ben 12,5 százalékra, az utóbbiak esetében 19 százalékra emelkedne.

Az így keletkezett megtakarítások egy részét - ugyancsak fokozatosan növekvő mértékben - vidékfejlesztési programok finanszírozására irányítanák át. Az arány 2006-ban 1 százalékról indulna, és 2012-re 6 százalékra emelkedne.