Ismét Markó az RMDSZ elnöke

Markó Bélát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség eddigi elnökét választották meg ismét a szervezet vezetőjének vasárnap az RMDSZ Szatmárnémetiben tartott VII. kongresszusán. A tisztújító kongresszuson Markó Béla volt azt egyetlen jelölt a szövetségi elnöki posztra.

A tanácskozás zárónapján rendezett titkos szavazáson a 415 jelen lévő küldött közül 326 Markó Béla mellett, 68 ellene szavazott. Érvénytelen volt 4 szavazat, 17 küldött nem élt szavazati jogával.

"A szervezet ereje abban van, hogy mindenkinek lehetőséget kell adni véleménye kinyilvánítására. Ilyen értelemben köszönöm az igen és a nem szavazatokat is. Ígérem, hogy vezetésem alatt a Romániai Magyar Demokrata Szövetségben helye lesz az igennek és a nemnek egyaránt, helye lesz minden olyan áramlatnak, amely most a kongresszuson megnyilvánult" - mondta Markó a szavazás után.

Az elnök szerint az RMDSZ erejét mutatta egyebek között az is, hogy a romániai magyarság számára két legfontosabb ország miniszterelnöke jelen volt a kongresszus megnyitóján.

A szavazást megelőző elnökjelölti programbeszédében Markó a Romániai Magyar Szövetség legfontosabb feladatának a szülőföld visszaszerzését, a visszaszerzett szülőföld megtartását, valamint Erdély és ezen belül a magyarság modernizálását nevezte. Markó emlékeztetett arra, hogy a romániai magyarság számára 1989 után nyílt esély a szülőföld visszaszerzésére. Ebből, ha nem is túlságosan sok, valamennyi mégis megvalósult.

"Az esély azt jelenti, hogy alapító időket élünk: amilyen alapokat mi most leteszünk, olyan lesz a ház is, amelyet utódaink ráépítenek. Aki hisz abban, hogy lehetséges itt ismét tartós otthont építeni, annak nem szabad félreállnia" - közölte. A szülőföld visszaszerzését folytatni kell, de - mint mondta - ennyi nem elég: a szülőföldet meg is kell tartani. Ehhez fel kell ismerni az átalakuló gazdaságban rejlő lehetőségeket, és képesnek kell lenni a változásra.

"A romániai magyarság megmaradásához már nem elegendő, hogy egyenlő helyzetet teremtsük közösségünk számára Romániában. Romániai magyarként az európai integrációra kell felkészülnünk" - mondta. Markó szerint van arra lehetőség, hogy a romániai magyarság Románia európai integrációjának húzóereje legyen, és hogy nyertese és ne vesztese legyen a csatlakozásnak. Ez csak akkor sikerül, ha a magyar közösségben tudatosul: Erdélyt és ezen belül a magyarságot modernizálni kell.

"Ez azzal jár, hogy bizonyos értékekről le kell mondani más értékek fejében. Olyan évek következnek, amikor a változás éppúgy elveszejthet bennünket, mint a görcsös változatlanság" - közölte. Úgy vélte, hogy már-már kialakult az az eszközrendszer, amellyel a romániai magyarság teljesítheti feladatát. Olyan RMDSZ-re van szükség, amely továbbra is helyet ad minden tisztességes ideológiának.

"Ha politikai egységünket megtartjuk, van esélyünk ezt az évszázadot a javunkra fordítani, ha pedig elhitetjük egymással, hogy erre már nincsen szükség, akkor folytatódik az, ami 1919-ben vagy talán még azelőtt elkezdődött" - mondta végezetül a szövetség elnöke.

Több határozatot fogadtak el

A kedvezménytörvény módosításával kapcsolatban a kongresszus azt a határozott meggyőződését fejezte ki, hogy a törvény beilleszthető az európai uniós gyakorlatba. A törvénynek jelentős szerepe van a nemzeti önazonosság megőrzésében, a kisebbségi sorban élő nemzeti közösségek hátrányos helyzetének enyhítésében, szülőföldjükön való boldogulásukban. "Az Európai Uniótól és az Európa Tanácstól segítséget várunk ezen elvek elismeréséhez" - áll a dokumentumban.

Az RMDSZ VII. kongresszusa kiállt amellett, hogy az érintett országokkal és az európai intézményekkel folytatott konzultációk eredményeként módosításra kerülő kedvezménytörvény új formájában is őrizze meg lényegét: minél több lehetőséget és támogatást biztosítson az önazonosság megőrzéséhez mindazoknak, akik állampolgárságuktól függetlenül magyarnak vallják magukat, és akik közös anyanyelvük és kultúrájuk révén egy nemzeti közösséget alkotnak.

A romániai magyar közösség fogyása szükségessé teszi megfelelő népesedési politika kidolgozását. Ezt a munkát az RMDSZ társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek bevonásával, a történelmi egyházakkal és az erdélyi magyar civiltársadalom képviselőivel közösen kívánja elvégezni - rögzítette a romániai magyarság népesedési helyzetének javításáról megfogalmazott határozat.

A kongresszus állásfoglalást fogalmazott meg Románia európai integrációjáról, amelyben közölte: az RMDSZ célja az, hogy az egyenlő esélyeket biztosító, sokszínű Európában a romániai magyar közösség megőrizze magyar nemzeti identitását és versenyképességét. Ennek a célnak a fényében külön határozatot hoztak a romániai térségek fejlesztéséről. A határozat kimondja, hogy az RMDSZ kiemelt feladatként tekinti az erdélyi térségek sajátosságait figyelembe vevő fejlesztési programok támogatását.