Egy ország statisztikai rendszere, az adatgyűjtés korszerűsítése elsősorban nem önmaga szempontjából fontos. A korszerű adatgyűjtés és adatközlés teszi lehetővé, hogy képet kapjunk a gazdaság és a társadalom helyzetéről, változásainak irányáról. A hiteles statisztikai adatok biztosítják a demokrácia átláthatóságát és alapot szolgáltatnak a döntéshozatalhoz mind európai, mind nemzeti szinten. A technikai fejlődés és a politikai-gazdasági rendszer változása új mutatók, felmérések kialakítását teszik szükségessé, mások viszont feleslegessé válnak. Ahhoz pedig, hogy az adatokat össze tudjuk hasonlítani más országok hasonló adataival, az adatgyűjtések módszertanának nemzetközi egyeztetése szükséges.

Éppen a korszerűsítési és az egyeztetési igény miatt jött létre együttműködési megállapodás a magyar Központi Statisztikai Hivatal és az EU statisztikai hivatala, az Eurostat között - már 1992-ben, jóval megelőzve a csatlakozási tárgyalások kezdetét. Az együttműködés eredményeként a magyar statisztikai szolgálat mára a legtöbb területen megfelel az EU-tagság követelményeinek, a felkészülés folytatásával pedig minden szempontból teljesíti majd az EU előírásait. Magyarország a csatlakozási tárgyalásokon nem kért átmeneti mentességet ebben a fejezetben. A jól felkészült statisztikai szolgálat ugyanakkor megfelelő adatokkal tudta ellátni a magyar tárgyalóküldöttséget a többi fejezet megtárgyalásakor.

A statisztikai hálózat működése általában nem érinti közvetlenül az állampolgárok mindennapi életét, azzal leginkább a nagy adatfelmérések idején találkoznak csak. A nagyközönség számára a felkészülés legismertebb eleme már az EU módszertani kívánalmainak megfelelő általános mezőgazdasági összeírás és a legutóbbi népszámlálás volt.

Belépéskor a legnagyobb változás az lesz, hogy a hagyományos külkereskedelmi statisztika a tagállamok közötti vámhatárok megszűnése és az egységes belső piachoz való csatlakozás miatt ezen országok felé értelmét veszti. Így az EU-tagállamokkal folytatott termékforgalom mérésére az Intrastat rendszer lép majd életbe.

Vissza a tartalomjegyzékhez