Kérdések és válaszok uniós agrárügyekben

31. Mi a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv?

Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Terve az úgynevezett kísérő intézkedések alkalmazására irányul, melynek az ún. EMOGA Garanciarészlegéből támogathatók. A Terv jelenleg kidolgozás alatt áll.

32. Mire irányul a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatási politikája?

A szerkezeti változások, modernizáció támogatására a mezőgazdaságban. Olyan támogatásokról van szó, amelyek igénybevételéhez - a támogatások jellegéből eredően - nincs szükség saját erőre, de csak meghatározott feltételekkel folyósíthatók

33. Milyen konkrét elképzelések vannak?

Például korkedvezményes nyugdíjaztatást kérhet olyan gazdálkodó,  aki 55 évnél idősebb és a kérelmezést megelőző utolsó 10 éven át gazdálkodott, de a normál nyugdíjkorhatárt még nem érte el. Az igénylés feltétele, hogy csak saját szükségletre termelhet és gazdaságát valakinek eladja vagy átadja. Ennek fejében jövedelempótló nyugdíjat kaphat, amit 75 éves koráig rendes nyugdíja mellett is kap.

Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi megszorítások alá tartozó térségek gazdálkodói támogatást kaphatnak azért, hogy az érintett térségekben alacsony eszközigényű termelés környezetvédelmi, vagy más társadalmi indokból (például foglalkoztatási feszültségek miatt) fennmaradjon.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás különböző környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazását segítik elő, és előre kidolgozott célprogramok legalább 5 évre történő felvállalási kötelezettség mellett pályázatos úton igényelhetőek.

Mezőgazdasági területek erdősítése is lehetséges EU támogatással.

34. Léteznek az új tagországok számára átmeneti támogatási lehetőségek?

Hogyne. Vegyük például a félig önellátó (árutermelő) gazdaságok támogatását. Azok az egyéni gazdaságok, melyek jórészt ugyan önellátásra termelnek, de a szükségleteiken felüli részt értékesítik - tehát egyben már árutermelők is -, támogatást kaphatnak, ha üzleti tervvel bizonyítják, hogy a jövőben (öt év alatt) gazdaságilag életképes vállalkozások lesznek. A támogatás felső határa gazdaságonként egységesen 242 500 Ft. A támogatás felhasználása nem megkötött, öt éven át folyósítható, de három év után felül kell vizsgálni. Ha az üzleti tervben lefektetett célok nem teljesülnek, a támogatás folyósítását le kell állítani, de a kifizetett támogatásokat nem lehet visszakövetelni.

Hasonlóan lehetőség lesz termelői csoportok (szövetkezetek) létrehozásának támogatására. A támogatás termelői csoportok (szövetkezetek) megalakulását ösztönzi. A termelői csoport öt éven keresztül kap támogatást, összesen legfeljebb mintegy 94,5 millió Ft összegben. Az első két évben a támogatás felső határa 24,25 millió Ft, majd 21,8 millió Ft, 14,55 millió Ft és 12,12 millió Ft, de a támogatás a termelői csoport áruforgalmától is függ. Az intézkedés magyarországi alkalmazása feltételeinek egyeztetése az Unióval folyamatban van.

További lehetőség az EU előírásoknak (standardoknak) való megfelelés támogatása. A támogatás segíti a gazdálkodókat az Unió környezeti-, higiénés-, állatjóléti-, élelmiszerbiztonsági-, és munkavédelmi előírásainak teljesítéséhez kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésében. A támogatás 5 évre adható, de évente azonos mértékben csökken, öt év alatt nullára. A támogatás az első évben nem haladhatja meg a 48 500 Ft hektáronként vagy az alternatív módon (például állategység alapján) számított megfelelő összeget.

De jut támogatás technikai segítségnyújtásra is. Ez a támogatás a gazdálkodókat nem érinti, mert tulajdonképpen az EU hozzájárulása a támogatási rendszer működtetetésével kapcsolatos költségekhez.

35. Hogyan lehet e támogatásokhoz hozzájutni?

A fenti forrásokhoz való hozzájutást megkönnyíti a már ma is működő SAPARD program. A SAPARD programmal az Európai Unió egyik célja az volt, hogy begyakoroltassa és így megkönnyítse a strukturális alapokból az agrárágazatra és a vidékfejlesztésre szánt támogatások igénybevételére való felkészülést.

36. Mi lesz azokkal a tejtermelőkkel, akik a jószágtartásból élnek és nagyrészt a tej értékesítéséből van jövedelmük?

Az Európai Uniós agrárszabályozás átvételének legnagyobb előnye, hogy felvásárlási és árgaranciát nyújt a tejtermelőknek. A kvótán belül termelt és megfelelő minőségű tej értékesítése biztosított lesz. 2005-től a tejtermelőknél is bevezetésre kerül a közvetlen jövedelempótló támogatás, amely többletjövedelmet biztosítanak a termelőknek.

Csatlakozás után át kell venni a tej minőségre vonatkozó közösségi szabályozást, amely a jelenleg Magyarországon érvényesnél szigorúbb előírásokat tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozást követően kizárólag a jelenlegi extra minőségű tejet fogják a tejüzemek, illetve a tejfelvásárlók átvenni. Az extratej előállításához szükséges fejlesztésekhez támogatást lehet igénybe venni.

E fejlesztések hatékonysága növelhető, ha az egy faluban, illetve kisebb térségben élők összefognak tej termelői csoportot, vagy új típusú szövetkezetet alakítanak, amelyek külön támogatásban is részesülhetnek. (Pl. közösen létrehoznak egy megfelelő tejhűtővel rendelkező jól felszerelt tejcsarnokot.) A felkészülést elősegíteni mindezekre még a csatlakozás előtt biztosítunk támogatást.

37. Mi lesz azokkal a gazdákkal, akik nem látnak lehetőséget a fejlesztésre?

Átállíthatja állományát marhahús termelésre, amely várhatóan a jelenlegi szintnél magasabb jövedelmet biztosít. A vágóállatok ára minőségtől függően akár 40 %-kal is magasabb lehet.

Emellett az anyatehén tartók, a marhahús előállítók külön közvetlen jövedelempótló támogatásban részesülnek, így várhatóan - amint azt a jelenlegi tagországok példája is bizonyítja - a néhány darabos hízómarha állomány is több jövedelmet biztosít azon gazdáknak, akik ma egy-két-három tehén tejtermeléséből élnek meg.

38. Valóban megváltozik a fogyasztói tej zsírtartalma?

Nem. Magyarország az Európai Unióhoz intézett átmeneti mentesség kérelmében a fogyasztói szokásokra hivatkozva kérte a 2,8 %-os zsírtartalmú fogyasztói folyadéktej forgalomba hozatalának engedélyezését a csatlakozást követően is. Az EU-ban ugyanis, a különböző kiszerelésben kapható folyadéktej zsírtartalma háromféle lehet: 0,5 %, 1,5 % és 3,5 %.

A megállapodásnak megfelelően a csatlakozást követően további öt éven keresztül a 2,8 %-os zsírtartalmú folyadéktej továbbra is forgalmazható Magyarországon. Az EU mindazonáltal biztosítékokat kért és kapott arra vonatkozólag, hogy az említett zsírtartalmú tej feldolgozása, csomagolása, valamint elosztása során folyamatos és szigorú ellenőrzések fogják biztosítani, hogy a 2,8%-os zsírtartalmú tej kizárólag Magyarország területén kerül forgalomba.

39. Igaz-e, hogy a tojás értékesítési szabályai megszigorodnak?

Különösebben nem. A tojások forgalomba hozatalára vonatkozó szigorú EU-s szabályozás előírja az emberi fogyasztásra szánt tojások minőség, illetve súly szerinti osztályozását, valamint az alkalmazható csomagolási technológiát és anyagokat, és a csomagoláson feltüntetendő információkat.

Az Unióban csak olyan termék forgalmazható, értékesíthető boltokban és élelmiszer áruházakban, amely megfelel az EU követelményeinek. A hazai feldolgozóüzemek közül sok teljesíti ezeket az előírásokat, amelyek gyakorlatban való elterjedését elősegítette a nagy élelmiszerláncok térhódítása. Mindez a háztól, illetve a helybeli kisebb piacokon történő értékesítésre nem vonatkozik.

40. A broiler csirke értékesítésének előírásai is megszigorodnak?

Ezen már túlvagyunk. Az elmúlt években jelentős lépések történtek a baromfihús minőségi, és forgalmazási előírásainak átvétele érdekében.

Ennek köszönhetően a hazai feldolgozó üzemek többsége - az uniós exportra (is) termelők közül valamennyi - megfelel a vonatkozó EU-s követelményeknek. Az Unióba csak olyan termék, és csak olyan feldolgozóból kerülhet, amely megfelel ezeknek a követelményeknek.

Vissza a tartalomjegyzékhez