A koszovói ENSZ-igazgatás és az albán politikai vezetés ellenkezésének dacára Koszovóban kedden társultak egymással a tartomány szerb többségű önkormányzatai. Az UNMIK vezetője bejelentette, hogy a szervezet nemet mond a tartomány bármiféle  megosztására.

A szerb helyhatóságok közösségének alakuló közgyűlését az észak-koszovói Kosovska Mitrovicán tartották meg. A közgyűlés elnökévé Marko Jaksicot választották.

Az önkormányzati értekezlet már az első ülésén nyilatkozatot fogadott el, amely kimondja, hogy Szerbia-Montenegró államközössége megbonthatatlan, területi egysége megoszthatatlan a nemzetközileg elfogadott határokon belül. Ha bárki megkísérelné megosztani az államközösséget - ide értendő a független Koszovó létrehozását is - az önkormányzati fórum arra fogja kérni a szerb kormányt és az államközösségi szerveket, hogy állítsák helyre az ország szuverenitását azokon a területeken, ahol "ősidők óta élnek szerbek".

Az önkormányzati közösség közgyűlése síkra száll a szerb menekültek visszatéréséért, a szerb hadsereg és rendőrség visszatéréséért a nemzetközi haderő keretein belül, az egykori albán gerillaharcosokból alakult Koszovói Védelmi Hadtest (TMK) feloszlatásáért, és keményebb fellépést követel az "albán terroristákkal és szakadárokkal" szemben.

Rada Trajkovic, a koszovói szerb parlamenti frakció képviselője szerint a szerb önkormányzati közösség szorgalmazza, hogy két - szerb és albán - entitás jöjjön létre a tartományban. Az előbbi Szerbia közvetlen felügyelete alá kerülne, az utóbbi pedig Belgrád egyetértésével lényegi autonómiát élvezne.

A koszovói albán politikai vezetők már korábban élesen bírálták a szerb önkormányzati társulás létrehozásának gondolatát. Michael Steiner, a tartományi ENSZ-igazgatás (UNMIK) vezetője ezzel kapcsolatban kedden leszögezte, hogy a tartomány megosztására irányuló bármilyen kezdeményezés elfogadhatatlan a nemzetközi közösség számára, így mellőzni fog minden személyt és minden intézményt, amely nem a több nemzetiségű Koszovó megteremtéséért száll síkra.

Zoran Djindjic szerb kormányfő a londoni Times című lapnak nyilatkozva a boszniai Szerb Köztársaság mintájára "miniállam" létrehozását javasolta Koszovóban arra az esetre, ha az albánok nemzetközi támogatást szereznek függetlenségi törekvéseikhez. Steiner és az albán vezetés egyaránt kemény hangon elutasította Djindjic felvetését.

Szerbiában egyesek párhuzamot vontak a Vajdasági Magyar Szövetség által kezdeményezett észak-bácskai és észak-bánáti önkormányzati társulás és a koszovói szerbek önkormányzati szerveződése között. Nenad Canak vajdasági parlamenti elnök arra figyelmeztette Djindjicet, hogy Koszovó megosztásának kísérlete a Vajdaság megosztásához vezethet.