Elindult az EU-katonák első vállakozása

Történetének első katonai vállalkozásába kezdett március 31-én az Európai Unió, amikor a NATO-tól átvett a macedóniai békefenntartó misszió irányítását. A szövetség védelmi-tervezési rendszerére és eszközeire támaszkodó akcióval az EU demonstrálni kívánja, hogy közös kül- és biztonságpolitikájának, bár Irak esetében csődöt mondott, nem csak jövője, de már jelene is van.

Merőben új, eddig ismeretlen ösvényre lép ma az Európai Unió, amikor csillagos zászlaja alatt felvonuló katonák veszik át az észak-atlanti szövetségtől a nemrég még a Balkán legveszélyesebb gócpontjának tartott Macedóniában a békefenntartó akció irányítását. Bár az EU-tagállamok katonái Afganisztántól kezdve más országokig a világ számos válságzónájában jelen vannak, először fordul elő, hogy bevetésükre az Európai Unió égisze alatt kerül sor. A macedóniai misszió az első gyümölcse annak az 1999-ben kezdődött folyamatnak, amely egy főként válsághelyzetekben bevethető katonai erővel is rendelkező önálló közös európai védelmi politika megteremtésére irányul.

Az egyelőre 6 hónaposra tervezett akcióban 27 ország - köztük 14 nem EU-tagállam - 350 katonája vesz részt. Hozzájuk csatlakozik még 50 támogató-adminisztratív feladatokat ellátó polgári személy. Magyarország egy tisztet és egy tiszthelyettest ad a missziónak, de várhatóan együttműködik a kontingenssel egy negyven fős NATO-egységünk is, amely jelenleg a szkopjei NATO-parancsnoksághoz van rendelve. A hadművelet parancsnoka Rainer Feist német admirális, de a katonai akcióban a francia jelenlét a legmarkánsabb. A műveletet a NATO monsi főparancsnokságáról, a SHAPE-ről irányítják. Az Európai Unió az akcióban a szövetség védelmi-tervezési rendszerére és eszközeire támaszkodik majd. A NATO és az EU korábban hosszas alkudozás után megegyezett arról, hogy az Unió milyen feltételek mellett kölcsönözheti ki a szövetség eszközeit. Az EU-ban ezzel párhuzamosan tovább folynak az előkészületek annak a 60 ezer fősre tervezett gyorsreagálású erőnek a felállítására, amely békefenntartó és békekikényszerítő feladatokat láthatna el a jövőben. Önálló európai hadsereg felállításáról nincs szó, a kontingens különböző nemzeti komponensei ad hoc alapon állnának össze. Az Európai Unió egy 500 fős rendőri alakulattal január eleje óta már Boszniában is jelen van.

A macedóniai misszió lesz a még gyerekcipőben járó közös európai védelmi politika első vizsgája. A Tizenötök vezetői nagyrészt a koszovói válság hatása alatt 1999-ben határozták el, hogy valódi védelmi-katonapolitikai dimenzióval egészítik ki az addig teljesen civil Európai Uniót. "Addig még a katonai, védelmi szót sem volt szabad kiejteni a Tanács termeiben. Ha ilyen mégis előfordult, egyes országok küldöttei kivonultak" - érzékeltette a Bruxinfónak egy EU-diplomata, hogy röpke 4 év alatt mennyit fordult a világ az Európai Unióban. Sokan valóságos sokkhatásként élték át, amikor két évvel ezelőtt megjelentek az első egyenruhás személyek a miniszteri Tanács folyosóin. A tisztek az EU "katonai bizottságának" és "vezérkarának" első fecskéi voltak.

Az EU és a NATO közötti megállapodás értelmében, az önálló európai védelmi politika nem a szövetség rovására, annak konkurenciájaként lép fel, és csak akkor vállal magára válságkezelő akciókat, ha utóbbi erre nem érez késztetést. A kollektív védelem kizárólagos „terepe” továbbra is a NATO marad, az Európai Unió csak az úgynevezett petersbergi feladatokra (elsősorban békefenntartásra és válságkezelésre) koncentrál. Egyelőre azonban nem tudni, mit hoz a jövő. Egy, az Európai Konventben cirkuláló dokumentum a NATO 5-ik cikkelyéhez hasonló kollektív védelmi mechanizmust javasol az EU-nak is. Számos politológus, így többek között Fraser Cameron a brüsszeli Európai Politikai Központ igazgatója is úgy véli, hogy a NATO napjai meg vannak számlálva, miután az Egyesült Államok már nem hisz benne, és inkább alkalmi koalíciókra építi új, megelőző csapásmérésre berendezkedő doktrínáját.

Sokan arra számítanak, hogy az iraki fiaskó végeredményben lökést ad majd a még embrionális állapotban levő közös európai kül- és biztonságpolitikának. A kísérleti terep éppen az a Balkán lehet, amely az európaiakat olyan fájdalmasan rádöbbentette saját cselekvésképtelenségükre. A macedóniai misszió ennek csak az egyik, katonai része. A mű a Balkán országainak EU-hoz történő csatlakozásával válhat teljessé, évek múlva akár az iraki fiaskót is feledésbe borítva.

Forrás: Bruxinfo - Brüsszel