A koszovói ENSZ-igazgatás (UNMIK) csütörtökön eltiltotta az albán politikai vezetést több nemzetközi fórumon való részvételtől amiatt, hogy a tartományi parlament határozatot fogadott el, amely szentesíti az egykori albán gerillaszervezet, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) "felszabadító" harcát és mindenfajta küzdelmet Koszovó függetlenségéért.

Az egyhangúlag elfogadott határozat utólag jogosnak mondja ki az UCK lázadását, és helyénvalónak minősít mindenfajta - békés vagy fegyveres - küzdelmet, amely az albán nép felszabadítását és Koszovó függetlenségének megteremtését szolgálja. A határozatot egyhangúlag fogadta el a parlament, de a szavazás előtt a szerb képviselőcsoport tagjai kivonultak az ülésteremből.

Michael Steiner, az UNMIK vezetője szerint a parlamenti határozat ellentétes az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó, 1244-es határozatának békéltető szellemével, és gerjeszti az ellentéteket a tartományban. Steiner közleménye szerint ezen a véleményen van a többi között a NATO, Brüsszel, a Délkelet-európai Stabilitási Paktum szervezete is.

Az UNMIK vezetője szerint a parlamenti határozat miatt Koszovó elnöke, kormányfője és parlamenti elnöke nem vehet részt a májusban tartandó nemzetközi fórumokon, beleértve a NATO-tanács ülését, a stabilitási egyezmény parlamenti konferenciáját, illetve az EU, a NATO, az EBESZ és a stabilitási paktum közös, Ohridban tartandó tanácskozását. A szóban forgó rendezvényeken mindhárom albán vezető az UNMIK-delegáció tagjaként vett volna részt.

Steiner nem helyezte hatályon kívül a parlamenti határozatot, mert az eleve érvénytelen. Simon Haselock UNMIK-szóvivő magyarázata szerint a szavazáson nem vett részt minden koszovói nemzeti közösség képviselője, ezért a határozat semmis.

A parlamenti döntésre hevesen reagáltak mind a koszovói szerb, mind a belgrádi politikai vezetők, azt hangoztatva, hogy a határozatnak - noha az érvénytelen - kedvezőtlen hatása lesz a koszovói nemzeti közösségek viszonyára, illetve Belgrád és Pristina párbeszédre, amely egyelőre még el sem kezdődött.