Készül Belgrád koszovói stratégiája

Szerbia nem mondhat le Koszovóról, s a köztársaság készülő új alkotmányának külön tartalmaznia kell ilyen értelmű megfogalmazást - vélekedik Nebojsa Covic, a szerb kormány koszovói politikájáért felelős miniszterelnök-helyettes.

A szerb kormány néhány hete harangozta be, hogy elfogadja a Koszovóval kapcsolatos állami stratégiát felvázoló dokumentumot. Covic javaslatot tett a szóban forgó dokumentum szövegére, amely taglalja a majdani állami stratégia főbb irányvonalait és elveit.

A Vecernje Novosti című belgrádi lap által szerdán ismertetett tervezet egyik alapvető kitétele, hogy a készülő új köztársasági alkotmánynak rendelkeznie kell Szerbia területének sérthetetlenségéről, s emellett külön cikkelynek kell kimondania a Koszovóról való lemondás tilalmát. Koszovónak Szerbián belül magas szintű autonómiával kell rendelkeznie, s a tartományon belül nagy önállóságot kell élveznie az albán közösségnek.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó koszovói határozata mellett maradéktalanul tiszteletben kell tartani az 1913-as londoni egyezményt, az 1919-es versailles-i, illetve az 1947-es párizsi békemegállapodást, amelyek kimondják Szerbia szuverenitását Koszovó felett.

Covic azt javasolja, hogy amennyiben a nemzetközi közösség önkényesen mégis kikiáltaná Koszovó függetlenségét, Szerbia ezt területének erőszakos kisajátításaként kezelje.

- Koszovó sosem válhat olyan akadállyá vagy teherré, amelytől Szerbiának meg kell szabadulnia mihamarabbi euroatlanti integrációjáért cserébe - olvasható Covic tervezetében. Az utóbbi kitétellel kapcsolatosan a politikus arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi közösség egyes képviselői el akarják szakítani Koszovót, s ezért cserébe nagy beruházásokat és az euroatlanti struktúrákhoz való gyors csatlakozást ígérnek Szerbiának. Eközben államiságra jellemző hatáskörökkel ruházzák fel a tartományt, s igyekeznek felkészíteni a szerbiai közvéleményt és a kormányt arra, hogy mondjon le a Koszovóra vonatkozó törvényes és nemzetközileg is elismert jogáról - mondta Covic.