Szeptember 25-én hirdet ítéletet a nigériai Katsina szövetségi állam fellebbviteli bírósága Amina Lawal ügyében, akit a több nigériai államban, így Katsinában is érvényben lévő iszlám törvénykezés, a saría értelmében házasságon kívüli szexuális kapcsolat miatt egy alsóbb fokú bírói testület megkövezésre ítélt.

A 31 éves elvált asszonyt 2002. márciusában ítélték halálra, arra hivatkozva, hogy - az iszlám törvényekkel össze nem egyeztethető módon - házasságon kívül nemi kapcsolatban élt, és e kapcsolatból gyermeke is született. A gyermek tíz hónappal Amina asszony válását követően jött világra, s ez - a bírák szerint - nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az asszony megszegte az iszlám előírásait, és házasságon kívüli nemi kapcsolatot folytatott.

A félelemtől szinte megbénult fiatalasszony a fellebbviteli tárgyalást és a korábbi bírósági meghallgatásokat most 20 hónapos kisgyermekét a derekára kötve, dajkálva, a kicsit időnként megszoptatva, egy kőpadon magányosan ülte végig.

Az ítélet ellen tavaly egyszer már benyújtott egy fellebbezést, a bíróság azonban a kérelmet elutasította. Arra azonban a bírák utasítást adtak, hogy a megkövezést mindaddig el kell halasztani, amíg Amina asszony szoptatja gyermekét. Az asszony előző tárgyalása során a bíróság kérdésére bűnösnek vallotta magát, a vallomást azonban a később visszavonta.

Ügyvédje a fellebbviteli tárgyaláson egyebek között azzal érvelt, hogy a megfélemlített, tudatlan fiatalasszonynak fogalma sem volt beismerésének tulajdonképpeni tartalmáról és annak következményeiről.

Amina Lawal ügyét a 12, főként muzulmánok lakta észak-nigériai szövetségi államban bevezetett iszlám törvénykezés erőpróbájának tekintik. A saría gyakorlatát korábban csak a polgári peres eljárások során vették figyelembe a muzulmánok lakta szövetségi államokban, három évvel ezelőtt azonban a büntető jogban is alkalmazni kezdték.

Ez a döntés az északi országrészben többségben lévő muzulmánok és a Nigéria déli területein élő keresztények közötti gyűlölet kiéleződéséhez, több ezer halálos áldozatot követelő összecsapásokhoz vezetett. Amina Lawal ügyvédje kijelentette, hogy ha az asszonyt nem mentik fel, a Kadunában működő szövetségi bírósághoz, illetve a nigériai legfelsőbb bírósághoz nyújt be fellebbezést.