Az amerikai katonai vezetés fontolóra vette, hogy a májusban szélnek eresztett iraki hadseregből egész alakulatokat állítanak ismét össze - jelentette vasárnap a The New York Times. Az illetékesek remélik, hogy ezen a módon felgyorsíthatják az új iraki hadsereg megalakítását és Irak stabilizálását. 

Az elképzelés szerint a volt tiszteket felkutatják, kiszűrik közülük a volt rezsim javíthatatlan híveit, és az így átrostált középszintű parancsnokok segítségével megkeresik és visszahívják azokat a katonákat, akik alattuk szolgáltak. Az illetékesek reményei szerint ekképpen teljes századokat és zászlóaljakat állhatnak össze újból.

A lap forrásai szerint a tárgyalások már néhány hete elkezdődtek, de még nincs szó végleges tervről. Elismerték, hogy számos amerikai katonai vezető melléfogásnak tekinti Paul Bremernek, Irak amerikai polgári kormányzójának a félmilliós iraki hadsereg feloszlatásáról hozott döntését, ami hozzájárult az ingatag helyzet kialakulásához és a gerillatámadások fokozódásához. Bremer annak idején egyeztetett a Pentagonnal, amely továbbra is helyesnek tartja ezt a döntést, mivel érvelése szerint a fegyveres erők a rendszer részét alkották, a vereség nyomán pedig gyakorlatilag amúgy is szétestek, a katonák hazamentek. 

Bremer elődje, Jay Garner nyugalmazott tábornok még amellett kardoskodott, hogy az iraki hadsereget egyben kell tartani, tagjainak fizetést folyósítani, mintsem hogy a létbizonytalanságba küldve Amerikai ellen hangolják őket.

Az új iraki hadsereg első - 700 főt számláló - zászlóalja október elején alakult meg Raymond T. Odierno vezérőrnagy parancsnoksága alatt. Az alakulat valamennyi tiszthelyettese, az állománynak pedig a  60 százaléka a régi hadsereg katonája volt. Az új iraki hadsereg a tervek szerint 27 zászlóaljból fog állni.