Vasárnap este felszentelték az amerikai protestáns episzkopális egyház első meleg püspökét. A lépés heves kritikákat váltott ki az anglikán egyházi közösségeken belül. A canterburyi érsek az anglikánok megosztottságától tart, többen egyházszakadástól félnek. A nigériai anglikánok már jelezték, ha felszentelik a homoszexualitását nyíltan vállaló püspököt, kiválnak az anglikán világunióból.

Gene Robinson lelkész személyében először szenteltek fel homoszexualitását nyíltan vállaló püspököt vasárnap este az amerikai protestáns episzkopális egyházban, ami a szakadás veszélyét idézi elő a világ anglikán közösségében.

Robinsont, az egyesült államokbeli New Hampshire-i egyházi kerület püspökét Frank Griswold, az episzkopális egyházat vezető püspök szentelte fel a New Hampshire-i egyetem jégkorongstadionjában, egy négyezer ember részvételével tartott ünnepségen. A ceremónia kezdetén az egyház hagyományainak megfelelően a felszentelés ellenzői szólalhattak fel, ők tízperces tiltakozásuk után elhagyták a helyiséget.

Robinson püspökké szentelését fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezték meg.

15 éve él együtt férfi partnerével

Az 56 éves férfi kétgyermekes apa, aki elvált a feleségétől, és 15 éve él együtt férfi partnerével. Felszentelésével az amerikai episzkopális egyház vált a világ első nagyobb keresztény felekezetévé, amelynek homoszexualitását nyíltan felvállaló püspöke van. Az új püspök egységre hívta fel egyháza híveit, felszentelése azonban az egyházszakadás veszélyét idézi elő. A konzervatív elveket valló egyházi vezetők ugyanis a Bibliával összeegyeztethetetlennek tartják a homoszexualitást.

Az episzkopális egyház 2,3 millió hívőt számlál az Egyesült Államokban. Az anglikán egyházat és a belőle kinőtt egyházakat összefogó anglikán közösségnek pedig 79 millió tagja van a világon.

Az anglikánok megosztottságától tart a canterburyi érsek

Fotó: EPA
15 éve él együtt partnerével

A püspök felszentelése miatt közleményben tudatta mélységes sajnálkozását az angol egyház legfőbb vallási elöljárója. Rowan Williams, Canterbury érseke szerint Robinson felszentelése jól látható megosztottsághoz fog vezetni az anglikán világunión belül, mert a homoszexuális püspök egyházi tevékenységét nem minden tagegyház fogadja majd el.

Utóbbi megállapítása már azon a példátlan londoni anglikán csúcstalálkozón igazolódott, amelyet Robinson ügyében, a canterburyi érsek kezdeményezésére tartottak október közepén. A kétnapos válságtanácskozásról kiadott és egyhangúlag elfogadott nyilatkozat szerint a világ 79 millió anglikán hívőjét képviselő vallási elöljárók mélységesen sajnálják az amerikai egyház lépését.

A londoni nyilatkozat szerint ha Robinson november 2-ára kitűzött felszentelése valóban végbemegy - ahogy az vasárnap meg is történt -, az olyan kritikus helyzetet idéz elő, amely az anglikán egyházak világegységét sodorja veszélybe.

Rowan Williams nem sokkal a tanácskozás után a londoni rádiónak azt mondta: nem vonható kétségbe, hogy "hatalmas válság érlelődik" az egyházon belüli homoszexualitás ügyében, amely szakadással fenyeget a liberális és a tradicionalista vonulat között.

Az afrikai anglikánok kiválással fenyegetnek

Az ügy főleg a fejlődő világon belüli anglikán közösségekben okoz felzúdulást. Az Anglián kívüli legnépesebb anglikán felekezet, a 17 millió hívőt számláló nigériai egyház vezetője az októberi londoni egyházi csúcs előtt "az állatoknál is alacsonyabb rendűeknek" minősítette a homoszexuálisokat, és nyíltan kilátásba helyezte, hogy a nigériai közösség leválik a világunióról.

Az ugandai anglikán egyház közölte, megszakította a kapcsolatait a New Hampshire-i egyházkerülettel.

Az egyházon belüli homoszexualitás kérdése már Gene Robinson felszentelése előtt vihart kavart. Az első komoly összeütközést ebben a kérdésben az angliai Reading egyházmegyéjének anglikán püspökjelöltje, Jeffrey John ügye okozta. John nyár elején bejelentett kinevezését konzervatív anglikán vezetők szintén súlyosan bírálták a jelölt nyíltan vállalt homoszexualitása miatt.

Jeffrey John azonban, akit októberben kellett volna felszentelni, júliusban maga lépett vissza, közölve: attól tart, hogy felszentelése károsítaná az egyház egységét.