A koszovói ENSZ-igazgatás (UNMIK) nem vár Belgrádra és a koszovói szerbekre, nélkülük is hozzálát a tartomány jövője szempontjából kulcsfontosságúnak tekintett decentralizációs elképzelések megvalósításához - szögezte le csütörtökön belgrádi tárgyalásai után Soren Jessen-Petersen UNMIK-vezető.

"Tovább haladunk. Magukkal vagy maguk nélkül, Belgrád döntésével vagy nélküle. Sokkal, de sokkal jobb lenne azonban, ha a koszovói szerbek képviselői is fontos szerephez jutnának ebben a folyamatban" - mondta az ENSZ-megbízott a belgrádi politikai vezetőkkel folytatott megbeszélései után.

A dán diplomata most első ízben járt Belgrádban az október 23-i tartományi parlamenti választás óta. Tárgyalásainak homlokterében a választás utáni feladatokról volt szó annak fényében, hogy a koszovói szerb közösség a szerb kormány felhívására bojkottálta a választást.

A távolmaradás ellenére a szerbeknek alanyi jogon tíz képviselői hely jár a parlamentben, de a kormány bojkottfelhívásával szembeszegülő szerb képviselőjelöltek nemigen lehetnek legitimitással felvértezett képviselők a szavazópolgárok támogatása nélkül.

Jessen-Petersen szerint a szerb képviselők elfoglalhatják a parlamenti székeket, de még ennél is fontosabb, hogy részt vegyenek az önkormányzatok munkájában azok a szerbek, akik valóban a szerb kisebbség érdekeit és gondolatait képviselik.

Vojislav Kostunica szerb kormányfő azért tanácsolta el a szerbeket a választáson való részvételtől, mert a nemzetközi közösség nem méltányolta kellőképpen kormánya javaslatát, miszerint a koszovói szerbeknek adandó magas fokú területi és személyi autonómia révén kell szavatolni a közösség biztonságát és fennmaradását.

Belgrád hajlik arra, hogy decentralizációs öszvérmegoldás szülessék javaslataiból és az UNMIK önkormányzati reformtervéből. Jessen-Petersen nyilatkozatából, illetve a belgrádi politikai vezetők által kiadott közleményekből ítélve ilyen téren kézzelfogható eredmény nem született a misszióvezető belgrádi tárgyalásain. Csak annyi biztos, hogy folytatódik a párbeszéd a decentralizációról, s valamiképpen bekapcsolódnak a koszovói szerbek képviselői is.

A misszióvezető szerint a tartományi kormány megalakulása után az UNMIK és Pristina a nemzetközi közösség rendezési tervében megfogalmazott követelmények végrehajtására fog összpontosítani. A demokratikus és soknemzetiségű tartomány megteremtését célzó rendezési terv végrehajtásának sikerétől függ az, hogy jövő nyáron megkezdődnek-e a tárgyalások Koszovó végleges státusáról.