Kudarcba fulladt New Yorkban az atomsorompó-szerződés felülvizsgálatának szentelt értekezlet, miután a résztvevőknek csak egy olyan záródokumentumot sikerült elfogadniuk pénteken, amely nem tartalmaz új akciótervet.

Az atomfegyverek terjedésének megakadályozását kimondó szerződést (NPT) aláíró 188 állam azzal a céllal küldte el képviselőit az ENSZ székhelyére, hogy konkrét lépésekről egyezzenek meg a nukleáris fegyverkezés korlátozása érdekében. Az elnöklő Sérgio de Queiroz Duarte brazil ENSZ-nagykövet a tanácskozás végén bejelentette, hogy nem készít összefoglaló nyilatkozatot az atomfegyverek terjedését akadályozó elvekről, mert olyan sok a nézeteltérés az országok között, és az álláspontok olyan messze állnak egymástól, hogy azokat nagyon nehéz volna összefoglalni.. Szavait mély csalódás fogadta a küldöttségek körében.

Thomas Graham, az amerikai küldöttség korábbi vezetője kijelentette: egyetlen korábbi tárgyalási fordulóban sem tapasztalt olyan borúlátó hangulatot, mint a most lezárult négyhetes értekezleten. A diplomata azt vetette saját kormánya szemére, hogy vissza akarja forgatni az idő kerekét, és visszatáncol korábbi ígéreteitől, amelyeket Washington az 1995 és 2000 közötti NPT-fordulókban tett.

A mostani tanácskozás egyik fő vitapontja a szerződésnek az a kitétele, amely szerint az atomfegyverrel nem rendelkező államoknak elidegeníthetetlen joguk van atomenergetikai kutatásokhoz és az atomenergia békés célú hasznosításához. Éles vitákat váltott ki az a javaslat is, hogy a katonai célra is felhasználható nukleáris technológiákat csak országok korlátozott csoportja számára tegyék hozzáférhetővé (például Irán kizárásával). E javaslat bírálói ezt visszautasították mint szerződéses jogaik korlátozását.