Több száz református hívő tüntetett Tőkés László püspök vezetésével Nagyváradon a Bihar megyei prefektúra előtt hétfőn a Lorántffy Zsuzsanna líceum sportpályájának elidegenítése ellen.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökének vezetésével a prefektúra elé vonult tiltakozók levelet intéztek a megye kormánymegbízottjához. Levelükben felkérték a prefektúrát, indítson közigazgatási jogi eljárást a nagyváradi városi tanács tavalyi határozatának érvénytelenítéséért. A város előljárósága tavaly ugyanis jogszerűtlenül az ortodox Szentháromság templomnak juttatta a Lórántffy Zsuzsanna református líceum által használt sportpályát.

A református egyháztól a kommunista rendszer idején jogtalanul elvett líceum épületét és a hozzá tartozó sportpályát a román tannyelvű Andrei Saguna kollégium kapta meg annak idején a román államtól. Miután a mai román restitúciós rendelkezések értelmében a református egyház törvényes úton visszaszerezte saját egykori gimnáziumi épületét, a városi tanács 2004. május 27-iki keltezésű döntésével az ingatlan melletti sportpályát a román ortodox egyház egyik szomszédos templomának adományozta.

A KREK megpróbálta tárgyalásos úton rendezni a tanács jogszerűtlen határozata miatt keletkezett nézeteltérést az ortodox egyház illetékeseivel. A román ortodox egyház azonban ragaszkodik a tanácsi döntéssel neki juttatott telekhez, amelyen - állítólag - egyfajta vallásos nyílt téri múzeumot akar létesíteni. Ezért vaskerítéssel választotta le az iskolai sportpályát a gimnázium épületétől. A KREK viszont ragaszkodik a sportpálya gimnáziumi használatához. Követelését a többi között alátámasztja egy kormányrendelet is, amely kimondja, hogy az oktatási intézmények anyagi javainak rendeltetését az oktatási minisztérium jóváhagyása nélkül megváltoztatni nem szabad. A városi tanács ezt a kormányrendeletet is figyelmen kívül hagyta.

A gimnáziumi sportpálya használatának visszaállítását követelő és a prefektúra képviselőjének átadott tiltakozó levelet 1900 diák, szülő és más református hívő látta el kézjegyével. A KREK levelet intézett Traian Basescu román államfőhöz, és beadvánnyal fordult az illetékes törvényszékhez is az iskolai sportpálya ügyének igazságos és jogszerű rendezése érdekében.