Az előrejelzéseknek megfelelően ismét nem tudta leváltani a szlovák kormányfőt a kormányzási ambícióit hirdető ellenzéki Robert Fico, aki a szlovák parlamentben immár sokadszor tett kísérletet Mikulás Dzurinda eltávolítására.

A kormány bukását egyre türelmetlenebbül siettető SMER (Irány) - Szociáldemokrácia elnöke annak ellenére sem tudja győzelemre vinni a kísérleteit, hogy Dzurinda négypárti koalíciója minden korábbinál mélyebb és tartósabb válságát éli. Elemzők szerint a legerősebb társadalmi támogatottságot élvező SMER élén álló és a legnépszerűbb szlovák politikusnak számító Ficónak a kormány megbuktatását célzó törekvései azért vallanak rendre kudarcot, mert az országban végbemenő reformok nyomán szerzett kormányzati érdemek hatékonyabbnak bizonyulnak Fico bírálatainak és ígéreteinek erejénél.

"Vádbeszédében" Fico azt vetette Dzurinda szemére, hogy reformjaival koldusbotra juttatta az országot. A kormány érdemeit méltató "védőbeszédében" Dzurinda a kormányzási stratégia elfogadható alternatíváját kérte számon Ficón, felelőtlen szerencsejátékosnak nevezve az ellenzéki politikust, amiért "az állam objekív érdekével szemben az önmaga népszerűsítését szolgáló érdekek állnak közelebb a szívéhez".

Dzurinda a "harmadik utat" kínáló Ficónak elsődlegesen azt vetette a szemére, hogy a totalitarizmus jogfolytonosságát hirdető kommunistákkal (KSS) szövetkezik, szavazataira hagyatkozik. "A szocializmus vagy egyenesen a kommunizmus lenne az önök alternatívája?" - szegezte Ficónak a kérdést Dzurinda, aki az ellenzéki politikus szóhasználatát az 1968-as prágai tavasz eltaposását követő "kommunista normalizátorok" retorikájához hasonlította.

A múlt héten félbeszakadt kétnapos vita szerdán folytatódott, majd szavazással ért véget, melynek során a 150 képviselőből álló parlament 122 képviselője közül 60 Dzurinda leváltása mellett, 61 ellene szavazott, egy pedig tartózkodott.

Dzurinda s vele a kormány megbuktatásához 76 szavazatra lett volna szükség.