Döntés született a Magyar Szó átszervezéséről

2005.09.23. 21:19

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) pénteken újvidéki ülésén elfogadta a Magyar Szó című újvidéki napilap átszervezéséről szóló javaslatot, amely az elmúlt hetekben parázs társadalmi és politikai vitákat gerjesztett Délvidéken.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) dominanciája alatt álló MNT nagy többséggel hagyta jóvá a javaslatot, amelyet augusztus közepén fogadott el a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóbizottsága.  Az Altis nevű vállalat átvilágítási elemzése alapján elkészített átszervezési koncepció jelentős létszámleépítéssel számol, emellett jelentős mértékben megerősödnének a lap észak-bácskai - elsősorban szabadkai és zentai - szerkesztőségei az újvidéki központ kárára, a megcsappant példányszámú Képes Ifjúság című hetilap pedig a Magyar Szó mellékletévé válik.

A vajdasági tartományi parlament üléstermében lezajlott indulatos vitát a dél-vajdasági szórványmagyarság és az észak-bácskai tömbmagyarság MNT-s képviselőinek éles vitája jellemezte. A tanács újvidéki szárnya határozottan ellenezte a Magyar Szó "elköltöztetését" Szabadkára, mondván, ez rossz üzenet a lélekszámban amúgy is apadó szórványmagyarságnak.

Józsa László, az MNT elnöke vitaindítójában hangsúlyozta, hogy a tanács a lap fennmaradását tartja szem előtt, az átszervezési javaslat a sikeres gazdálkodást szolgálja. Kókai Péter, a lap főszerkesztője - aki tagja az MNT-nek - az átszervezés mellett érvelve hangsúlyozta, hogy "öregszik a lap szerkesztősége", és 10-15 év múlva egy mindenestül Újvidéken maradó szerkesztőség utánpótlás nélkül maradna. Az óbecsei Varga F. József leszögezte, hogy a lapot ott kell készíteni, ahol olvassák.

Galambos László, az MNT újvidéki tagja sérelmezte, hogy az MNT-ben nem talál megértésre az "újvidéki álláspont". Szerinte az átszervezés az egész vajdasági magyar közösség önszerveződésének gyengülését fogja eredményezni, a szórványmagyarság és a tömbmagyarság közötti feszültségekhez fog vezetni. A szintén újvidéki MNT-tag, Ózer Ágnes "figyelemelterelő hadműveletről" beszélt, és megállapította, hogy a mai nap történelmi, mert a vajdasági magyarság "önfelszámolódásának végzetes útjára ért".

Gerold László MNT-s újvidéki egyetemi tanár szakmai érveket mellőző "tévedésnek és bűnnek" nevezte a javaslatot, "átszervezés fedőnevű akcióról" beszélt, amely mögött a VMSZ politikai akaratának érvényesítése áll. Az MNT lényegében vita nélkül meghagyta tisztségében a lapkiadó korábbi igazgatóját, Mihók Rudolfot, akinek leváltását határozottan követelte a lap szerkesztőbizottsága.

A magyar önkormányzat pénteki ülésén döntött a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megalapításáról. A zentai székhelyű intézet a délvidéki magyarság közgyűjteményi adattára, kulturális életének katasztere lesz.

Az MNT ugyancsak határozott a vajdasági magyarság nemzet jelképeiről és ünnepeiről. A jelképek kis mértékben eltérnek a magyar állami szimbólumoktól, a hatályos szerbiai jogszabályok nem engedik meg a teljes azonosságot az anyaország szimbólumaival.