Az orosz határőrség csütörtökön visszaszolgáltatta a norvég parti őrségnek azt a két norvég halászati ellenőrt, akit egy szökevény orosz halászhajó ragadott magával a Barents-tengeren. A két norvég a múlt szombaton próbálta ellenőrizni a norvég felségvizeken halászó orosz hajót, amelynek kapitánya hajójával váratlanul orosz felségvizekre menekült, foglyul ejtve a két ellenőrt.

Az Elektron nevű halászhajóról a halőröket ötnapos fogságuk után egy orosz őrhajó vette fedélzetére a Murmanszkhoz közeli észak-orosz felségvizeken, s szállította át a Tromso nevű norvég őrhajóra a Motovszkij-öbölben. Egyidejűleg orosz határőrtisztek is felszálltak a Tromsore, s átvették a norvég bizonyítékokat arról, hogy az Elektron megsértette a Spitzbergák körüli halfogási szabályokat. Három orosz felügyelő pedig az Elektronon ejtette meg Nyikolaj Jarencev kapitány és a legénység első kihallgatását - jelentette az Interfax.

A két norvég halászati ellenőr még múlt szombaton szállt fel az elavult és rossz állapotban lévő Elektronra, hogy vizsgálat alá vesse. Parancsuk alapján Jarencev kapitánynak az észak-norvégiai Tromso kikötőjébe kellett volna befutnia, de ehelyett ő váratlanul délnek vette az irányt, és szerda hajnalra visszamenekült rozsdás teknőjével az orosz felségvizekre, noha norvég őrhajók üldözték a viharos tengeren. Igaz, a norvégok tartózkodtak bármiféle erő alkalmazástól a halászhajóval szemben, már csak a túszul ejtett két halőrre való tekintettel is.

Orosz részről elismerték, hogy az Elektron kapitánya köteles lett volna engedelmeskedni a norvég parti őrség utasításainak. De egyben jelezték, hogy sohasem fogadták el a Norvégia által a Spitzbergák körül 1977-ben létesített 200 tengeri mérföldes halvédelmi övezet paramétereit. Norvég részről azzal vádolták az Elektront, hogy szitasűrűségű hálóval bélelte ki nagy hálóit, kifogva az egész kis halakat is. A két külügyminisztérium mindenesetre hangsúlyozta egyetértését a Spitzbergák körüli vita békés rendezésében.

Sok orosz szemében Jarencev valóságos hőstettet hajtott végre. A Komszomolszkaja Pravda című bulvárlap villámszondázása szerint a megkérdezettek 27 százaléka pénzjutalmat adna a vitéz kapitánynak, 25 százalékuk az Oroszország hőse érdemrendet adományozná neki, és csak 17 százalékuk büntetné meg orvhalászatért.