A püspökök a papi nőtlenségre szavaztak

2005.10.22. 15:21

A Vatikánban október elejétől zajló szinóduson, a világ minden tájáról összesereglett püspökök nem támogatták a kötelező papi nőtlenség feloldását a XVI. Benedek pápának tett ajánlások között.

Fotó: MTI
Október 2. óta tárgyalnak az egyház irányításáról

A Vatikánban október 2. óta zajló szinóduson részt vevő, a világ minden tájáról érkezett püspökök megállapodásra jutottak a római katolikus egyház irányításával kapcsolatban XVI. Benedek pápának tett ajánlások tartalmáról.

A 250 egyházi elöljáró szombaton zárt ajtók mögött szavaz a pápa figyelmébe ajánlandó mintegy félszáz javaslatról a Püspöki Szinódus vasárnap befejeződő XI. ülésszakán. A püspökök a latin "placet" (tetszik) illetve "non placet" (nem tetszik) kifejezésekkel fejezik ki szándékukat.

Az ajánlások közül hírügynökségek kiemelték a papi nőtlenség fenntartásával kapcsolatos javaslatot. A katolikus egyházon belüli reformerek, tekintettel a papok számának szűkös voltára, azt javasolták, töröljék el a házasodás szigorú tilalmát, mert így több fiatal férfi állna egyházi szolgálatba.

A szinóduson számos püspök felvetette, hogy az úgynevezett "viri probati", azaz olyan házas férfiak, akiknek erkölcsösségéhez nem fér kétség, pappá szentelhetők. A pápának tett ajánlás azonban megerősítette "a papi nőtlenség felbecsülhetetlen értékű ajándékát", leszögezte egyúttal, hogy a "viri probati" felszentelése "nem járható út".

A szinódus másik két fő vitatott témája az a kérdés volt, hogy az egyház tanításaival ellentétes álláspontra helyezkedő katolikus politikusoknak és a válásuk után újraházasodó hívőknek engedélyezzék-e az áldozást.

A szinódus az előbbivel kapcsolatban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a katolikus politikusoknak tekintettel kell lenniük "társadalmi felelősségük nagy súlyára", és nem szabad támogatniuk az egyház tanításaival ellentétes törvényeket, ha mégis ilyet tesznek, az áldozás engedélyezéséről helyben kell dönteni. A helyi püspököknek "a határozottság és a megfontoltság erényét kell tanúsítaniuk" az adott helyzet megítélésekor.

Válásuk után a hívők az egyház tanítása szerint csak az előző házasság köteléke alól való egyházi feloldozás után házasodhatnak meg ismét. A püspöki szinódus ajánlása szerint az e szabályt figyelmen kívül hagyó hívők nem áldozhatnak, ugyanakkor - mondták ki a püspökök - "minden lehetséges erőfeszítést" meg kell tenni azért, hogy egyszerűsödjön a felbomlott házasság egyházi semmissé nyilvánítása.

A szinódus megemlítette, hogy "a háborúk, az éhínség, a terrorizmus és az igazságtalanság különböző formái" szenvedést okoznak a világon, különösen a Közel-Keleten és Afrikában.

KAPCSOLÓDÓ CIKK