Flandriában, Belgium hollandul beszélő tartományában ezentúl kötelező lesz e nyelv ismerete azoknak, akik szociális bérlakásban akarnak lakni: a flamand kormány pénteken véglegesen jóváhagyta az erről szóló törvénytervezetet.

Az adott ország nyelvének ismerete a világon sehol sem számít túlzott követelménynek: ha nem is a lakáshoz jutáshoz, de a mindennapi élethez szükség van erre. Belgium azonban sajátos ország, hiszen egyik fele flamandul, a másik franciául beszél. S míg a döntően flamandok lakta területeken jogos a nyelvtudásra vonatkozó elvárás, a két régió határvonalán vannak olyan települések, ahol vegyes a lakosság, s ahol a másik népcsoport tagjai (például a Flandriában élő frankofónok, akik egyes községekben többséget alkotnak) különböző kedvezményekkel rendelkeznek, például a nyelvhasználatban. A flamand kormány döntésével most ebbe a bonyolult kapcsolatrendszerbe fog beavatkozni, s előrelátható, hogy mindez élezi majd a flamandok és a vallonok közötti feszültségeket.

A flamand kormány azt követően hozta meg határozatát, hogy a belga államtanács megvizsgálta és törvényesnek találta a tervezetet. Ennek érdekében a flamand vezetés már előre jó néhány engedményt tett. Így például a regionális kormány lakásügyi minisztere, Marino Keulen még tavaly januárban, a tervezet nyilvánosságra hozatalakor bejelentette, hogy az nem lesz visszamenőleges hatályú, azaz azokra nem vonatkozik, akik már kaptak szociális bérlakást. A többieknek pedig nem a beköltözés előtt, hanem azután, két év alatt kell elsajátítaniuk a holland nyelv alapjait: erre az időre csak ideiglenes szerződést kötnek velük, s ezt akkor véglegesítik, ha az illetők átmentek a vizsgán. S végül akik Flandriában dolgoznak, azoknál nem ellenőrzik majd a nyelvtudást, feltételezve, hogy legkésőbb munkájuk során úgyis elsajátítják a szükséges alapokat.