Az oktatási reformokat és tanulmányaik nagyobb állami támogatását követelő chilei középiskolások befejezték pénteken két hete tartó "sztrájkjukat" és tüntetéssorozatukat, miután Michelle Bachelet államfő bizottságot hozott létre az oktatási reformok kidolgozására.

A Középiskolás Diákok Egyeztető Tanácsa elfogadta pénteken Santiagóban az elnök asszony javaslatát, amely szerint a középiskolások tizenkét képviselőjét is bevonják a 74 tagú állami reformbizottságba. Ezenkívül két további engedményt is sikerült kicsikarniuk a tüntető diákoknak: a kormány elkülönít 192 millió dollárnak megfelelő összeget az állami költségvetésből a diákok utazási költségeinek állami támogatására, illetve arra, hogy biztosítsa a diákok nyolcvan százaléka számára az egyetemi felvételi vizsgák ingyenességét.

Bachelet előterjesztett továbbá egy módosítási javaslatot ahhoz a Pinochet-diktatúrából örökölt törvényhez, amely a helyhatóságokra bízta a közintézmények irányítását és finanszírozását. Mivel az önkormányzatoknak gyakorta nem volt elegendő eszközük az iskolák rendes finanszírozására, óriásira nőtt a színvonalbeli különbség az állami és a magániskolák között az utóbbiak javára, amelyekbe viszont csak a tanulók tíz százaléka jár.

A középiskolások "sztrájkja" csaknem két hétre szinte teljesen megbénította a gimnáziumok többségét. Különös nyomatékot adott a milliókat megmozgató akciósorozatnak, hogy az oktatók is támogatták a középfokú oktatási intézmények tanulóinak követeléseit, és az egyetemi hallgatók is melléjük álltak.