Először a Vatikán történetében "helyesbíteni" kell a pápa által mondottakat, nevezetesen XVI. Benedek regensburgi egyetemen elhangzott vitatott kijelentéseit, amelyek muzulmán körökben óriási felzúdulást váltottak ki.

A Vatikán hivatalos honlapján írottakból kitűnik, a Szentszék a világhálón nyilvánosságra akarja hozni a beszéd egy végleges változatát, amelyet XVI. Benedek néhány magyarázó széljegyzettel készül ellátni. "A mostani változat csak átmeneti" - olvasható a vatikáni honlapon. "A kúria most dolgozik azon, hogy helyesbítse Ratzinger beszédét" - kommentálta a hírt a La Stampa torinói napilap keddi számában.

Federico Lombardi vatikáni szóvivő mindezek kapcsán hangsúlyozta, hogy a pápa Regensburgban "a hit és az értelem közötti lehetséges párbeszédről és az iszlámról beszélt, és ebben egyfelől figyelmeztetett az Istent kizáró racionalizmus veszélyeiről, másfelől pedig óva intett az erőszakkal kikényszerített hittől, amely ellenkezik Isten és a lélek természetével".

XVI. Benedek eközben a különböző "vallási meggyőződések tiszteletben tartására" szólított fel a Vigasztalás misszionárius rendnek küldött keddi részvéttáviratában. A rendhez tartozott a vasárnap Szomáliában meggyilkolt olasz apáca, akivel valószínűleg a pápa szavai miatt végeztek támadói.

"Megerősítve az erőszak minden formájának határozott elítélését, Őszentsége bízik abban, hogy egy szerzetes nővér, egy hívő katolikus kiontott vére a remény magjává válhat, amelyből valódi testvériség sarjadhat a népek között, ki-ki vallási meggyőződésének kölcsönös tiszteletben tartásával" - áll a Tarcisio Bertone vatikáni államtitkár (kormányfő) által jegyzett táviratban.