Megosztott lesz az új boszniai vezetés

2006.10.03. 8:27

Egymásnak homlokegyenest ellentmondó programokat képviselő jelöltek kerültek be Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségébe a hétvégi választásokon. A szavazáson a választók 55 százaléka jelent meg, az eddigi eredményekből az derül ki, hogy a közös parlamentben a nemzetiségi alapon szerveződő pártok lezsnek a vezető erők.

Bosznia-Heregovinában még javában tart a vasárnapi választások szavazatainak összeszámlálása. A Központi Választási Bizottság (CIK) hétfő éjszakai sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy a voksolásra jogosultak körülbelül 55 százaléka járult az urnákhoz. Az eddig közölt eredményekből az derül ki, hogy a Bosnyák-Horvát Föderáció lakosai inkább a centralizációt hirdető, a Republika Srpska állampolgárai pedig az országrészük elszakadási törekvéseit zászlajukra tűző politikusoknak adtak bizalmat.

Először a háromtagú államelnökség tagjaira vonatkozó szavazóíveket dolgozták fel, ez a folyamat hétfő este befejeződött. A CIK adatai szerint a háromtagú elnökségbe szerb részről a Független Szociáldemokrata Párt jelöltje Nebojsa Radmanovics, horvát oldalról a Szociáldemokrata Párt jelöltje Zeljko Komsic, a bosnyák delegált pedig Haris Silajdzic, a Párt Bosznia-Hercegovináért (SBiH) tömörülés vezéralakja került be. A megválasztott elnökök programjai és álláspontjai homlokegyenest eltérőek az ország jövőjét illetően.

Az összállami parlament, illetve a Bosnyák-Horvát Föderáció parlamentjének tagjaira leadott voksok 40 százalékának feldolgozottságakor az látszik, hogy a parlamentben a fent említett szerb, illetve horvát szociáldemokrata jelzővel ellátott pártok (SNSD, SDP) mellett a bosnyák nacionalista Demokratikus Akciópárt delegálhatja a legtöbb küldöttet a legfelső szintű népképviselet házába.

A Bosnyák - Horvát Föderáció parlamenti helyeiért a már említett SDA és SBiH áll az élen az eddig feldolgozott voksok 21, illetve 18 százalékával, őket két horvát nacionalista párt követi 13, illetve 12 százalékkal. A Republika Srpska-ban a jövendő államelnököt is delegáló SNSD fölényes győzelemre áll: az eddig összeszámlált szavazatok több mint felét nyerte el a párt.

A választások tisztaságáról a nemzetközi szervezetek pozitívan nyilatkoztak. A Helsinki Bizottság, az ENSZ Főmegbízotti Hivatal és az EBESZ egyaránt legitimnek és demokratikusnak ítélte a vasárnap lezajlott választásokat. A legutolsó voks feldolgozására még néhány napot, hivatalos eredményhirdetésre pedig akár több mint egy hetet is várni kell.

Boczka Károly