Csak a Legfelsőbb Bíróság ítélete nyomán kaphatott letelepedési engedélyt egy erdélyi meleg férfi, akinek magyar élettársa van. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal azzal utasította el a férfi kérelmét, hogy nem vehető figyelebe élettársa vagyona, amikor arról döntenek, hogy rendelkezik-e a letelepedéshez szükséges anyagiakkal. A jogvédők a diszkriminatív törvényi helyzet megváltoztatását szorgalmazzák.

Több mint három év pereskedés után engedélyezte a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, hogy letelepedhessen Magyarországon egy meleg erdélyi fiatalember. A férfi kérelmét eredetileg azzal utasították el, hogy vele egynemű élettársa vagyona nem vehető figyelembe annak eldöntésekor, hogy rendelkezik-e az itthoni életvitelhez szükséges anyagiakkal. Az indokás szerint ugyanis élettrása az idegenrendészeti jogszabályok alapján nem minősül családtagnak.

Az ügyben a Legfelsőbb Bíróság mondta ki a döntő szót, amikor ítéletében megállapította, hogy a megélhetés biztosítottságának vizsgálatakor nem lehet figyelmen kívül hagyni az élettárs támogató nyilatkozatát. Nincs ugyanis ezt kizáró rendelkezés, és azonos nemű személyek is élhetnek élettársi viszonyban - közötle csütörtökön a Magyar Helsinki Bizottság Háttér Társaság a Melegekért szervezete.

A társaság szerint a per arra a súlyosan diszkriminatív törvényi háttérre világít rá, amely a tartós együttélésre csak élettársi viszonyban lehetőséget kapó melegeket sújtja, akik nem részesülnek a csak a különneműek részére fenntartott házasság által biztosított jogokban. A jogvédők szerint a rossza szabályozás eredményeképpen, a melegek magánélet tiszteletben tartásához és a család egységének biztosításához fűződő jogai is sérülnek. A szervezet szerint a jogalkotónak el kell gondolkodnia a család fogalmának újraértékelésén. Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület a törvényalkotók figyelmét a törvényi hiányosságokra felhívó javaslatot készít elő.

OS