Korlátozta az esetleges Stasi-kapcsolatok miatt megfigyelhető személyek körét a német parlament. Eközben a Stasi-múltat vizsgáló, német hatóságot sajátos Stasi-kapcsolatokkal vádolták.

A Bundestag csütörtök esti határozatában ugyan zöld jelzést adott ahhoz, hogy az egykori hírhedt keletnémet állambiztonsági minisztériummal, a Stasival fenntartott kapcsolatok gyanúja esetén az ezzel foglalkozó szövetségi intézmény, az úgynevezett Birthler-hatóság további öt évig vizsgálatot folyasson, korlátozta ugyanakkor a törvény hatálya alá eső személyek körét.

A parlamenti képviselők csaknem egyhangú határozata alapján a jövőben csakis a politika, illetve az államigazgatás legmagasabb rangú személyeinek múltja kutatható, azaz érvényét vesztette az a korábbi rendelet, amely a vizsgálat lehetőségét még az államigazgatás valamennyi területére és mindazon személyekre kiterjesztette, akikkel szemben a legcsekélyebb gyanú merült fel.

Az elfogadott határozat értelmében a jövőben csakis a szövetségi, illetve tartományi miniszterek, a parlamenti képviselők - beleértve a tartományi törvényhozásokat is -, bírósági és más magas rangú államigazgatási alkalmazottak, továbbá sportfunkcionáriusok múltját vizsgálhatják a hatóságok.

A kutatható személyek körét eddig szabályozó törvény tizenöt éven keresztül volt érvényben, annak hatálya azonban decemberben lejár. Az új szabályozás elfogadását ez tette szükségessé, azt azonban heves viták előzték meg. A parlamenti pártok többsége azon a véleményen volt, hogy tizenöt év után immár nem szükséges a további kutatás engedélyezése, ez ellen azonban élesen tiltakoztak a hírhedt kommunista hírszerzés áldozatainak szervezetei. Ezt követően született az a kompromisszumos megállapodás, amely a kutatást további öt évig lehetővé teszi, de korlátozza a vizsgálat alá vonható személyek körét.

A Bundestag csütörtök esi határozatát az egykori kommunista utódpárt, a PDS-ből lett Baloldali Párt kivételével valamennyi kormányzó, illetve ellenzéki párt megszavazta. A baloldal képviselője egyszerűen azzal érvelt, hogy "tizenöt év után elég a múlt nyomozásából."