Vojislav Kostunica szerb miniszterelnök szerint a belgrádi küldöttség teljes mértékben konstruktív lesz a szerdán Bécsben kezdődő koszovói státustárgyalásokon, de elvitat majd minden álláspontot, amely sérti Szerbia szuverenitását.

Az RTS belgrádi tévéállomás idézte hétfőn Kostunicát, aki szerint a belgrádi delegáció "maradéktalanul előkészített" javaslattal indul a tárgyalásokra, és Bécsben a tartomány minden "metszetére" vonatkozóan kifejti álláspontját arról, hogy Koszovónak milyennek kell lennie Szerbián belül.

"Álláspontunk a szerb alkotmányt, az ENSZ-alapokmányt, a nemzetközi rendre, a békére és stabilitásra vonatkozó ismert egyetemes elveket veszi alapul" - hangoztatta Kostunica, aki szerint a küldöttség el fogja vitatni az Ahtisaari-javaslat minden egyes kitételét, amely sérti a nemzetközi jogot és önkényesen átszabja Szerbia államhatárát.

"Teljes mértékben konstruktívak leszünk, és idejekorán - tárgyalásos úton - figyelmeztetni fogunk arra, hogy a teljes Ahtisaari-dossziét hozzá kell illeszteni a hatályos nemzetközi normákhoz. Egyértelmű, hogy ellenkező esetben az ENSZ Biztonsági Tanácsa elutasít minden kísérletet, amely elveszi Szerbiától mint a szuverén országtól és ENSZ-tagállamtól területének 15 százalékát" - mondta Kostunica.

Szerbia szuverenitását félti

Aleksandar Simic, a belgrádi küldöttség tagja ehhez annyit tett hozzá: a delegáció ellenezni fogja, hogy a koszovói határ ellenőrzését tartományi szervek végezzék, hogy Koszovónak lehet fegyveres ereje s hogy a tartomány nemzetközi szerződéseket köthessen és birtokolhassa Szerbia vagyonát. A küldöttség azzal a javaslattal is szembeszegül, hogy Koszovónak olyan alkotmányos-jogi rendszere legyen, amelynek semmi köze sincsen Szerbia alkotmányos rendjéhez, hogy a koszovói szerbeket valamifajta nemzeti közösségként és nem államalkotó népként kezeljék, a koszovói szerb ortodox egyházat pedig olyan egyházként, amely nem kötődik egészében Szerbiához és a szerb néphez.

A belgrádi és pristinai küldöttség szerdán - közel nyolc hónapos szünet után - ismét tárgyalóasztalhoz ül Bécsben. A státustárgyalások újabb, második fordulóján immár véleményt kell nyilvánítaniuk Martti Ahtisaari koszovói ENSZ-különmegbízott rendezési tervéről, amely gyakorlatilag az államiság minden tulajdonságával felruházza a világszervezet irányítása alatt álló dél-szerbiai tartományt, jóllehet nem tesz említést Koszovó szuverenitásáról vagy függetlenségéről.

Koszovó már az önállóságra készül

Míg a belgrádi küldöttség a szerb parlament által már elutasított Ahtisaari-terv megtorpedózására készül, a pristinai delegáció a Koszovó államiságára vonatkozó javaslatok megerősítését várja a bécsi tárgyalásoktól. Fatmir Sejdiu koszovói elnök szerint az Ahtisaari-terv Pristina számára teljes mértékben elfogadható, az albán küldöttség csak a javaslat egyes pontjait kívánja megvitatni, és lényegében nem fog belemenni a jogállás kérdésének megvitatásába.

Skender Hiseni, a küldöttség szóvivője szerint a pristinai delegáció arra fog törekedni, hogy eloszlasson a jövőbeni koszovói állam működésére vonatkozó minden - a tervből adódó - kételyt, és észrevételei jobbára a jövőbeni szerb többségű önkormányzatok együttműködésére, illetve a Koszovói Védelmi Hadtest sorsára fognak vonatkozni.