Csak aluliskolázott és kiábrándult férfiak maradtak az egykori NDK területén - durván leegyszerűsítve ez a lényege egy friss német tanulmánynak. Berlini kutatók szerint Németország keleti feléből százezres nagyságrendben vándorolnak el a magasabb végzettségű nők a rendszerváltás óta, hiányuk nyomán tízezrekben mérhető a meg nem született gyerekek száma, a munkát és partnert sem találó férfiak pedig egyre inkább a szélsőséges ideológiák rabjaivá válnak.

Népesedési válsághelyzet alakult ki az egykori NDK területén, ahonnan egyre nagyobb mértékben vándolrolnak el a tanult nők. Németország keleti felében jóformán nem maradnak mások, csak aluliskolázott, munkanélküli, kiábrándult férfiak. A nemek közötti felborult egyensúly itt a legszembetűnőbb egész Európában - írja a Guardian a Berlini Népesedési és Fejlődési Intézet tanulmányára hivatkozva.

A Veszélyben a férfi című tanulmány szerint még a hagyományosan férfitöbbségű térségekben - Svéd- vagy Finnország messzi északi területei vagy a távoli kis görög szigetek - is kiegyenlítettebb az arány, mint ami az egykori Kelet-Németország területén tapasztalható, ahol száz 25 és 30 év körüli férfira csak 80 hasonló korú nő jut.

A térségből százezrek - férfiak és nők vegyesen - vándoroltak munka és megélhetés reményében nyugatabbra. Csakhogy a tanulmány szerint az 1991 után elvándorolt körülbelül 400 ezer 18-29 éves nő főként azért távozott, mert a férfiaknál magasabb végzettséggel rendelkeznek és az otthoni nyomott hangulatból a szélesebb lehetőségekkel kecsegtető térségekbe vágytak. "Az okos lányok ... hátrahagyják a keletnémet munkásosztálybeli fiúkat" - jellemezte a helyzetet Rainer Klingholz, az intézet vezetője. A keletnémet nők 31, míg a férfiak 20 százaléka szerez diplomát.

"Nyugaton sok nő hozzá hasonlóan intelligens partnert keres. Ennek eredményeképpen többségük haza se tér." Sok férfi is elvándorolt - 1991 óta körülbelül 270 ezren -, de ők sokkal inkább hajlamosak a hazatérésre, a többségük azért, mert nem talált munkát, és nem tudott társadalmi kapcsolatokat kialakítani - a kutatók szerint.

Klingholz szerint a jelenség legdrámaibb tünete az új "férfitöbbségű leszakadó réteg", amelynak tagjai nem csak munkához, hanem partnerhez is nehezen jutnak, és kiábrándultságuk szélsőjobboldali pártokba, illetve neonáci csoportokba űzi őket. A jelenség a tanulmány szerint nagymértékü társadalmi eróziós folyamathoz vezetett, amely a jövőben még drámaibbra fordul majd. A becslések szerint 1995 és 2005 között 100 ezerrel kevesebb csecsemő született a nemek közötti arány felbomlása miatt.