Egy német kormányzati jelentés szerint erősödnek a szélsőjobbos érzelmek Kelet-Németországban. A sokak által neonácinak bélyegzett radikális NPD két keletnémet tartományban már megvetette a lábát, és januárban szeretne betörni nyugaton is. A munkanélküliség elleni küzdelmet, bevándorlásellenességet hirdető NPD aggasztónak tartja az ország jövőjét. A párt újra naggyá tenné Németország fiait.

Udo Voigt bajszos német férfi. Azt akarja, hogy a kallódó német suhancok munkát kapjanak. Le akarja építeni a mindenre ránehezedő állami bürokráciát. Mélységesen aggódik Németország és Európa jövőjéért, ami szerinte többek között a szabályokat diktáló multinacionális cégek miatt nem kecsegtet sok jóval. Udo Voigt jót akar.

A dolog szépséghibája, hogy mindezt a sok jót egy a németek többsége szerint antidemokratikus és az országról küldölfön kialakult képet romboló párt élén akarja elérni. Néhányan egészen egyszerűen neonácinak bélyegzik Voigt pártját, az NPD-t (Nationaldemokratische Partei Deutschlands - Német Nemzeti-demokratikus Párt).

Jönnek

Az NPD-nek alig párezer tagja van, 2004-es előretörésükkor voltak 5200-an, mára 7000 körülire teszik a párttagok számát, ami nem túl jelentős egy 80 milliós országban. Ennek ellenére mióta 2004-ben több mint 9 százalékkal jutottak be a szászországi állam törvényhozó gyűlésébe (Landtag), folyamatosan fokozott a légkör a párt körül, ami azóta abszolválta Mecklenburg-Elő-Pomeraniát is, ahol szintén parlamenti helyeket szerzett.

Eddig csak a keleti tartományokban volt erős az NPD, kritikusai szerint demagóg módon rájátszik a keleti tartományok rossz szociális és gazdasági helyzetére. A taktika azonban működik.

Azokban a tartormányokban, ahol a párt széles körű ismertségnek örvend, egy a héten bemutatott német belpolitikai kormányjelentés szerint egyre aggasztóbb a helyzet: a radikálisok előretörnek, és egyre több a szélsőjobb indíttatású bűncselekmény, amiért kritikusai egyértelműen az NPD-t teszik felelőssé. Angela Merkel német kancellár szerint a párt ahelyett, hogy megmutatná a kiutat az elkeseredetteknek, inkább még tovább súlykolja az elkerseredettség érzését az emberekben.

Hódítók

Most pedig esélyes az NPD arra is, hogy megvesse lábát egy nyugati tartományban. A januári alsó-szászországi Landtag-választáson a párt komoly győzelmet könyvelhet el, ha sikerül bejutnia a törvényhozásba, hiszen az NPD-t éppen itt, Hannoverben alapították 1964-ben. Komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy kiharcolják a sikert. Német lapok szerint igyekeznek mindenkit becsatornázni a fiatal kopaszoktól az elkeseredett munkanélkülieken és lecsúszottakon át egészen azokig, akikben él még némi romantika a Harmadik Birodalom iránt.

De az NPD próbál a szélesebb rétegek felé is nyitni, amire jó esélye van. Egy felmérés szerint ugyanis a német társadalom legalább 20 százaléka erős szélsőjobboldali beállítottságú, ami főleg az idegengyűlöletben (legfőképp a törökellensségben) nyilvánul meg. Ezt az igényt pedig tökéltesen kiszolgálja az NPD: képviselői rendszeresen felszólalnak a bevándorlás visszaszorítása érdekében. A 2006-es németországi focivébé idején pedig azért tiltakoztak, hogy a válogatott nem elég német, túl sok benne a bevándorló. 

Ügynökök

Az NPD által keltett félelem nyilvánvaló. Előretörése óta többször felmerült a párt betiltása, igaz maga Voigt is jelezte: a felfokozott érzelemek csak a pártnak tesznek jót, ugyanis minden betiltási kisérlet ingyen reklám az NPD-nek. Több német politológus szerint épp ezért jobb, ha a párt bejut a tartományi gyűlésekbe, hiszen ott már nem lehet csak elégedetlenkedni, dolgozni is kell. Mivel azonban az NPD szalonképtelen a többi párt számára, így elszigetelődik, elsorvad.

Voigtnak igaza van, a párt neonáci voltát és radikalizmusát sajátos módon épp az NPD ellen minden eszközzel fellépő német kormányok ténykedése tette kétségessé, de legalábbis magyarázhatóvá. Az NPD ellen 2003-ban hadjáratot indított a szociáldemokraták vezette német kormány, amely a bíróság elé utalta az NPD ügyét, célja a párt betiltatása volt.

A procedúra akkor bukott el, amikor kiderült az NPD betiltásának ügyét vizsgálók számára, hogy a párt tagjainak számottevő része a titkosszolgálat embere. Ez egyszerre jelentette azt, hogy az NPD elleni eljárás folytatása veszélybe sodorná a fedésben dolgozó, a szervezetbe beépült ügynököket, emellett pedig indokot szolgáltatott a bíróságnak arra, hogy felmentse a neonáci vád alól a pártot.

A bíróság ugyanis végül úgy döntött: az NPD nem vonható felelősségre szélsőjobboldali megnyilvánulásai miatt, mivel a titkosügynökök munkája miatt eldönthetetlen, hogy egy radikális gondolat tényleg a pártból vagy a párton belül konspiráló beépített emberektől származik-e. "A párt részben kormányzati paracsoknak engedelmeskedik" - összegezték véleményüket a bírák.

Forrás: EPA
Udo Voigt: "A nép közül"

Államférfi

Pedig a párt valóban több vitatható nézet és érzékenységet kiváltó vélemény melegágya. Egyrészt gyűlésein jelentős tömegerőt képviselnek a fiatal kopaszok, de a vaskereszt, és más a Harmadik Birodalomból származó ereklyék és jelképek is rendszeresen felbukkannak a párt keménymagja körében. Bajba keveredett az NPD azért is, mert kivonultak egy 2005-ös tartományi gyűlésről. Az NPD-nek az nem tetszett, hogy a náci koncentrációs táborok felszabadulásának 60. évfordulóján tartott egyperces néma tisztelgés nem szólt a drezdai bombázás áldozatairól, csak a holokausztról.

A német titkosszolgálat az államrendre nézve veszélyes szervezetek közé sorolta a pártot filozófiai platformjának tevékenysége miatt. Voigt minden interjúban visszautasítja az NPD hitlerista voltát firtató kérdéseket, de néha gond nélkül megjegyzi azt is Adolf Hitlerről: "Csak egy nagy államférfi tud nagy bűnöket elkövetni".