Robert Fico szlovák kormányfő szerint nem gané a szlovákiai magyar politika vezetője, Csáky Pál, viszont gátlástalanul és hazug módon viselkedik. A Magyar Koalíció Pártjának elnökét, Csákyt Ján Slota szlovák radikális vezér nevezte ganénak válaszul Csáky kirohanására, aki Szlovákia szégyenének bélyegezte Slotát.

Robert Fico szlovák kormányfő "a politikai párbeszédben helytelen" szóhasználatnak véli koalíciós partnere, a radikális Ján Slota Csáky Pálnak címzett "expresszív szavait", annak indítékait azonban indokoltnak találja. Csáky a Benes-dekrétumok szentesítését indítványozó Slotát "Szlovákia szégyenének" minősítette, mire Slota "okádéknak" és "rohadt ganénak" nevezte Csákyt.

Fico abban látja Slota becsmérlő szavainak kiváltó okát, hogy a Magyar Koalíció Pártja (MKP) élén álló Csáky "agresszív és veszélyes" magatartást tanúsít, mert "gátlások nélkül kész külföldön gyalázni Szlovákiát". A kormányfő szerint a Slotát provokáló Csáky "gátlástalanul hazudik, és a Benes-dekrétumok semmissé nyilvánítására irányuló törekvéseivel idegesítő feszültséget visz a szlovák-magyar kapcsolatokba".

A Slota kijelentéseinél mérsékeltebb hangvételű nyilatkozat időzítése az MTI szerint összefügghet azzal, hogy az Európai Szocialisták Pártja (ESP) október 4-én dönt arról, hogy visszaveszi-e soraiba a Fico vezette szlovák kormánypártot. A Smer tagságát egy évvel ezelőtt függesztette fel, amiért Fico olyan párttal szövetkezett, mint a nacionalizmusa, idegengyűlölete és a vezetőjének szalonképtelensége miatt elfogadhatatlan Szlovák Nemzeti Párt (SNS). Fico azóta sem határolódott el Slotától, ezért pártja féléves felfüggesztését az ESP meghosszabbította.

A párt azt is kijelentette, hogy a Smer-SD a Magyarországgal fennálló kapcsolatok megtartásában érdekelt, ezért Fico bármikor kész találkozni a magyar vezetőkkel.