Több tucat nyugat-bácskai magyar kapott katonai behívót az elmúlt napokban; a szerb vezetés albánok által szított zavargásoktól tart a függetlensége küszöbén álló Koszovóban. A szerb védelmi miniszter a haderő reformjával, és az ebből fakadó szervezeti változásokkal magyarázta a behívókat.

A katonai szolgálatukat már letöltött, de még hadköteles embereknek a zombori katonai körzetparancsnokság értesítése szerint december 3-án meg kell jelenniük a körzeti katonai parancsnokságon, hogy átvegyék "háborús beosztásukat"- tájékoztatta a távirati irodát Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a Zomborból és környékéről pártjához érkezett bejelentések alapján.

A politikus pánikkeltésnek tartja az intézkedést, annál is inkább, mert Dragan Sutanovac, szerb védelmi miniszter Pogoricán arról nyilatkozott, hogy a Koszovó státusáról folyó tárgyalások végének közeledtével elképzelhetőek albánok kirobbantotta zavargások.

"Szerbia nem fogja megengedni déli része destabilizálását, s kész megvédeni az országrészt" - szögezte le, rögtön hozzátéve azt is, hogy a NATO és a 16 ezres koszovói békefenntartó erő (a KFOR) vezetőit megkérte: vegyék elejét a 2004 tavaszán Koszovóban végrehajtott szerbellenes pogromok megismétlődésének.

A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke nem tud elképzelni olyan háborút, amelyben a vajdasági magyarságnak részt kellene vennie.

Hadseregreformról beszél a minisztérium

A belgrádi védelmi minisztérium szerint a hadseregreform folyamán az újvidéki katonai körzet területén 5422 hadköteles kap ilyen értesítést, s az érintetteknek november 26. és 2008. január 19. között kell jelentkezniük a területileg illetékes parancsnokságokon.

A zombori parancsnokságon 26. és december 7. közötti időszakban kell megjelenniük azoknak, akik már túlestek ugyan a sorkatonai szolgálaton, de még a hadkötelesek közé tartoznak.

A szóban forgó katonai idézéseket nemcsak Vajdaságban, hanem Szerbia más részein is szétküldték, lévén szó általános haderőreformról - áll a szerb védelmi minisztérium közleményében.