Új-Mexikóban végre sikerült megszámolni a szavazatokat - volt olyan időpillanat 90% fölötti eredményismeret idején, mikor a különbség 50 szavazatnyi volt -, beérett a vetés, amit Joe Shirley jr. a Navajo Nemzet elnöke és Vikki Shirley, a nemzet First Ladyje még januárban vetett el. Támogatottjuk, Hillary Clinton a rezervátumi szavazatokkal nyerte meg kis különbséggel az államot.

A törzsi-ékszer árus, aki egyébként lovagoltatással is foglalkozik Monument Valley-ben, a saját lovát dícséri. Ez musztáng, nem pinto vagy palomino, ez olyan ló, amivel még Custer sem tudott mit kezdeni. Ezen elgondolkodom. Eddig egy szót sem beszéltünk történelemről vagy politikáról, és neki már az 1876-os Little Bighorn-i csata vesztese, ám mégis a XIX. századi indiánírtás főgonosza, Custer ezredes jut eszébe. Mindenkinek a saját nünükéje - miként erről már esett itt szó. Ahogy elnézzük ezt a három államra kiterjedő, sok-Magyarországnyi "nemzetet", törzsi területet - mely terület 98%-ban lakatlan, a maradék pedig úgy néz ki, mint a tőketerebesi (Szlovákia) cigánytelep -, ahol szomorú indiánok élik prohibícióba zárt szomorú életüket. A "tüzes víz" hajdani és mai pusztító hatásai miatt teljes alkoholtilalom van a rezervátumokban, a Navajo Times mostani számában még letartóztatott sörösüvegről is láthatunk portrét. Akárhogyis, az indiánok ("bennszülött amerikaiak") hátrányos helyzetű, rossz körülmények között élő kisebbség benyomását keltik, aligha véletlen, hogy valahol északon, azt hiszem a lakota-sziuk ki akarnak lépni az Egyesült Államok szuverenitása alól és önálló államot alapítanának.

Nem fognak, szerintem a helyzet konszolidálására kapnak egy kaszinót, és akkor abbamarad a kezdeményezés. (Az indián kaszinók bevétele részben a törzsi terület költségvetését gazdagítja, elterjedt dolog Amerikában, most Kaliforniában is szavaztak az előválasztással egyidejűleg indián kaszinókról az államban, mert mindenkinek kivan a töke, hogy a kaliforniaiak mennyi pénzt vernek el Vegasban, mikor az elverhetnék helyben is, helyben adózva.)

Szombaton Washington államban is lesz caucus, itt van az egyik legnagyobb ázsiai-amerikai közösség az országban, ők döntő többségükben Hillary Clintonra szavaznak majd. Viszont Washington állam azért is érdekes, mert elenyésző a latino (spanyolajkú) lakossága (Clinton-szavazók) és a fekete is (inkább Obama-szavazók). Barack Obama egyébként, mint ördög a szenteltvizet, úgy kerüli, hogy beskatulyázódjon fekete jelöltként - mint egykor Jesse Jackson tiszteletes például - és ez olykor sikerült is neki, például Iowában, máskor meg részben, mint Dél-Karolinában. Obama posztfaji, interraciális jelöltként szeretné láttattni magát, a győzelemre ez adhat esélyt. Obamát a fehérek közül a magas iskolai végzettségű,
fiatal, nyitott rétegek támogatják, és Washington állam erre jó példa lehet, hiszen Seattle-ben van a Microsoft központja, sok technoértelmiségi szavazóval.

Kisebbség és kisebbség köztött egyébként számosak a különbségek - Louis Farrakhan, a Nation of Islam vallási vezetője is a zsidókat vádolja a rabszolgakereskedelem hajdani elharapózásával -, Dél-Kalifornia, Florida latinói nem állhatják a fekete poltikusokat, s viszont. A spanyolajkú kisebbség, kik döntően kétkezi munkavállalók, olyan kisebbségbarát, magyarul demokrata jelöltet keresnek, aki azért bennfenntes, otthon van és tenni tud. Ők Mrs. Clintonra gondolnak, nem hiszik el Obamának, hogy a fajiságon felülemelkedő jelölt lenne. Az ázsiai-amerikaiaknál megfejelődik az alapvetően konzervatív, a konfucianizmusban gyökerező politikai hagyományban is. A konfucianizmusban igen erős a hierarchia-tudat, a kelet-ázsiai társadalmak gyenge mobilitásában is tettenérhető ez. Az ázsiai-amerikai szavazók már Amerikában vannak, szavazhatnak, sínre kerültek, olyan kisebbségbarát politikusokat kedvelnek, akik azért organikusan beágyazódottak, és most direkt nem hozunk hazai példát.

A szegényebb, meggyötörtebb rétegek - az ázsiai-amerikaik jellemzően nem, a latinók kisebbségben ehhez a kategóriához tarozik -, ha ellenzéki jelöltre szavaznak is (demokratára), azért az inkább gyökeret vert, inkább az establishmenthez tartozó jelöltre szavaznak. Így azért érthető a utah-i, arizonai,  új-mexikói rezervátumok népének támogatása, melyet most inkább Hillary Rodham Clinton New York-i szenátornak, volt First Ladynek adtak.

Kayante, a Navajo Nemzet Rezervátuma, Arizona