Magyar helységnév ezentúl csak egy alkalommal, az adott település első említésekor, zárójelben szerepelhet a szlovákaiai magyar tankönyvekben - Ján Mikolaj szlovák oktatási miniszter utasítása értelmében. A közeljövőben nem adnak ki újabb magyar nyelvű tankönyvet, amelyben helységnevek is szerepelnek, de a miniszteri rendelkezés jogi alapjait többen kétségbe vonják.

A jövőben megjelenő szlovákiai magyar tankönyvekben a helységneveket már csak szlovákul szabad leírni - rendelkezett Ján Mikolaj szlovák oktatási miniszter a szlovákiai tankönyvkiadókhoz írt levelében. A magyar helységnév említését a miniszter egy-egy tankönyvben csak egyetlen alkalommal, az első szlovák említést követően, zárójelek között engedélyezi. A Szlovák Nemzeti Párthoz (SNS) tartozó Mikolaj utasítása egyelőre nem állítja komoly dilemma elé a magyar tankönyveket is megjelentető szlovákiai kiadókat, mert a közeljövőben nem készül olyan tankönyv, amelyekben helységneveket jelölnének.

A miniszter olyan jogszabályokkal indokolta a rendelkezést, amelyek a tankönyvekben alkalmazott névhasználat rendjére nem vonatkoztathatók - állítják a Pozsonyban megjelenő magyar nyelvű Új Szónak nyilatkozó jogászok. Szerintük a nyelvhasználati törvény egyes rendelkezéseire hivatkozó Mikolaj az állampolgár és a hivatal nyelvi érintkezését szabályozó törvényt akarja érvényesíteni az oktatásban, noha az új közoktatási törvény szerint az oktatás nyelve nem számít hivatali érintkezésnek.

A szlovákiai magyarok eddigi jogállását több helyen sértő új közoktatási törvényt - épp a Mikolaj vezette tárca előterjesztésében - a közelmúltban fogadta el a szlovák parlament. Szigeti László, a korábbi szlovák kormánykoalícióhoz tartozó Magyar Koalíció Pártjának (MKP) oktatási alelnöke, volt oktatási miniszter szerint a miniszter megsértette a nemzetiségi status quót. Szigeti a jövő héten tárgyalni akar MIkolajjal, hogy rávegye, a szlovákiai magyar nyelvű tankönyvekben a jövőben is magyarul lehessen írni a helységneveket, és a magyar jelölést követően, zárójelben tüntessék fel a szlovák nevet.

A szlovákiai helységek magyar névalakjának használatát tiltó törekvések több évtizedre nyúlnak vissza. A kommunista rendszer évtizedeiben voltak olyan időszakok, amikor a szlovákiai magyar sajtó is csak a szlovák névalakot, majd a szlovák helységnév mellett zárójelben használhatta a magyar helységnevet. Az 1989-es rendszerváltást követően ezek a kötelmek a mindennapi gyakorlatban feloldódtak, amire a szlovák nacionalista körök heves ellenkezéssel reagáltak. Szlovák részről sokféleképpen igyekeztek érvényesíteni a régen szállóigeként ismert jelszót: "Na Slovensku po slovensky" ("Szlovákiában szlovákul kell beszélni").